Velkommen til regionsrådet

Administrationen arbejder for, at du som regionsrådspolitiker har god mulighed for at få viden om Region Hovedstadens hovedopgaver og organisering og får den nødvendige bistand i det politiske arbejde. 

​Se pjecen "Nyttige informationer for regionsrådets medlemmer"


Alle regionsrådsmedlemmer tilbydes et eksemplar af Lov om kommunernes styrelse, som sætter de lovgivningsmæssige rammer for regionsrådsarbejdet. Ønsker du et eksemplar, skal du melde tilbage til karen.lisbeth.trabolt@regionh.dk senest den 9. januar 2018.

Nedenfor finder du datoer på introduktionsarrangementer for jer som nyt regionsråd i 2018. Du modtager invitationer direkte for hvert arrangement på din mail, hvor du kan tilmelde dig.
Der tages forbehold for ændringer i varighed for temadage, idet dette afhænger af den endelige politiske mødekalender.

9. januar, kl. 16.00-17.00 Introduktion til dagsordenssystemet FirstAgenda, Regionsgården

9. januar, kl. 17.00-20.30 Velkomstarrangement for hele regionsrådet, Regionsgården

16. januar, kl. 14.00-17.00 Introduktion til regnskab og budget, Regionsgården

23. januar, kl. 14.30-18.30 Workshop for udvalgsformænd og gruppeformænd

30. januar, kl. 9.00-16.00 Temadag Sundhedsområdet

2. februar, kl. 9.00-12.00 Trafikseminar

13. marts, kl. 9.00-16.00 Temadag Regional udvikling

15. maj, kl. 9.00-16.00 Temadag Sundhedsområdet


Danske Regioner tilbyder også en række arrangementer, som du kan se mere om under Introduktion til regionsarbejdet i Danske Regioner.



Redaktør