Møde i kommunekontaktudvalget den 1. september 2023

​Sk​riftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige udviklingsbidrag 2024

Udvalg Ikon
Kommunekontaktudvalg
Tidspunkt Ikon
Dato: 01-09-2023
Tid: 9:00 - 9:15
Sted

​Skriftlig høring 

Dagsorden

​​

Kommunekontaktudvalget

Punkter på dagsordenen

 1. Budgetforslag 2024– høring i relation til udviklingsbidrag

Medlemmer

 • Lars Gaardhøj
 • Steen Christiansen
 • Allan S. Andersen
 • Anders Wolf Andresen
 • Ann Sofie Orth
 • Benedikte Kiær
 • Bent Hansen
 • Britt Jensen
 • Henrik Rasmussen
 • Jacob Trøst
 • Jesper Würtzen
 • Karsten Längerich
 • Kasper Damsgaard
 • Kenneth Gøtterup
 • Kent Max Magelund
 • Kirsten Jensen
 • Merete Amdisen
 • Michael Fenger
 • Michael Vindfelt
 • Michael Ziegler
 • Morten Slotved
 • Ole Bondo Christensen
 • Sofia Osmani
 • Sophie Hæstorp Andersen
 • Steffen Jensen
 • Thomas Gyldal Petersen
 • Thomas Lykke Pedersen
 • Tina Tving Stauning
 • Trine Græse
 • Vicky Holst Rasmussen

1. Budgetforslag 2024– høring i relation til udviklingsbidrag

SAGSFREMSTILLING

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i den enkelte region.

Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt. Størrelsen af udviklingsbidraget i den enkelte region fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kommunekontaktudvalget.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2024, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 22. august 2023, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2024 udgør 122 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2024 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2023.

Der er i Region Hovedstadens budgetforslag for 2024 taget højde for, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fritaget Bornholms Regionskommune for betaling af 90 pct. af udviklingsbidraget pr. indbygger i 2024. Årsagen til denne fritagelse er, at udgifter til regionale udviklingsopgaver på Bornholm finansieres ved, at en forholdsmæssig del (2,3 pct.) af statens tilskud til Region Hovedstaden udbetales direkte til Bornholms Regionskommune, og ved at Bornholms Regionskommune tilsvarende fritages for betaling af en forholdsmæssig del af udviklingsbidraget til regionen.

Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal i henhold til lovgivningen drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september inden det kommende budgetår.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. To tredjedele af kommunerne i regionen kan blokere for stigninger i bidraget, der ligger udover den almindelige pris- og lønudvikling.

Vedlagt er Region Hovedstadens budgetforslag for 2024.

FORMANDEN ANBEFALER

 • at Kommunekontaktudvalget drøfter regionens forslag til udviklingsbidragets størrelse i 2024.

Bilag

Bilag 1: Forslag til budget 2024 - 2027Redaktør