Politisk Følgegruppe Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg

Udvalg Ikon
Følgegruppe vedr. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Tidspunkt Ikon
Dato: 12-03-2021
Tid: 13:00
Sted

​Videomøde

Referat
Redaktør