Møde i Udvalget for Tværsektorielt Samarbejde den 25. marts 2014

Udvalg Ikon
Udvalg vedrørende tværsektorielt samarbejde
Tidspunkt Ikon
Dato: 25-03-2014
Tid: 17:00 - 20:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Referat
Redaktør