Erklæringer fra kandidatlister om private og anonyme bidrag - 2019

​Udbetaling af partistøtte er betinget af, at kandidatlisten har indsendt en erklæring med oplysning om private og anonyme bidrag til kandidatlisten og til opstillede kandidater. Nedenfor findes de erklæringer om private og anonyme bidrag, som kandidatlisterne har indsendt sammen med deres ansøgning om partistøtte i 2019.

 2019


Redaktør