Sundhedsudvalget

Se hvad Sundhedsudvalget beskæftiger sig med.

Sundhedsudvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på det somatiske sundhedsområde som følger:

a. Patientforløb
b. Kvalitet i hospitalssektor og praksissektor
c. Patientsikkerhed i hospitalssektor og praksissektor
d. Kapacitet og akutbetjening

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for de ovennævnte områder.

Sundhedsudvalget består af 9 medlemmer:

Flemming Pless (A), næstformand
Laila Lindén (A)
Marianne Stendell (A)
Karin Friis Bach (B), formand
Lene Kaspersen (C)
Katrine Vendelbo Dencker (O)
Niels Høiby (I)
Ole Stark (V)
Annie Hagel (Ø)

Sundhedsudvalgets forretningsorden (pdf-fil, åbner i nyt vindue) trådte i kraft den 6. marts 2014 og blev revideret 13. januar 2015. Sundhedsudvalgets sekretariatsbetjenes af Center for Sundhed: center-for-sundhed@regionh.dk .

Redaktør