Økonomisk tilskud til politisk arbejde (partistøtte)

En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget den 19. november 2013 i Region Hovedstaden, og som har fået mindst 500 stemmer ved valget, har ret til tilskud fra regionen til kandidatlistens politiske arbejde i regionen.​​​​

Hvorfor økonomisk​​ tilskud til politisk arbejde?​

Formålet med lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) er at støtte politisk arbejde i Danmark - såvel på landsplan som regionalt og kommunalt.

Ved politisk arbejde forstås enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller på at fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i landet ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer eller​ på anden måde.

Tilskud fra Region Hovedstaden, der udbetale​​​​s i henhold til partistøtteloven, skal anvendes til politisk arbejde inden for Region Hovedstadens geografiske område. Tilskuddet kan anvendes til politisk arbejde, der retter sig imod folketings-valg, europaparlamentsvalg eller folkeafstemninger.  

Hvem er b​​​erettiget til at modtage økonomisk tilskud fra Region Hovedstaden til politisk arbejde – og hvad skal man gøre for at modtage tilskud?​

Kandidatlister, som har deltaget i regionsrådsvalget i Region Hovedstaden i 2013, har ret til tilskud til kandidatlisternes politiske arbejde i regionen. Det er en forudsætning, at den enkelte kandidatliste har opnået mindst 500 stemmer ved valget. Dog ydes der også tilskud til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov er indgået i et listeforbund, hvor det pågældende listeforbund har opnået mindst 500 stemmer.     

Tilskud til politisk arbejde udbetales for et kalenderår ad gangen. Udbetaling af tilskud er betinget af, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning om udbetaling af tilskud til regionsrådet i Region Hovedstaden.  Ansøgningen skal bl.a. indeholde en erklæring om de udgifter, der påregnes anvendt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.

Ansøgninger sendes enten til Region Hovedstaden, Politisk Sekretariat, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, eller regionh@regionh.dk

Blanket til brug ved ansøgning om udbetaling af tilskud  i 2017 kan downloades her  

Hvor meget er man i givet fald berettiget til at modtage i økonomisk tils​​kud?

Tilskud fra Region Hovedstaden til politisk arbejde udgør for 2017 4,50 kr. pr. stemme på kandidatlisten ved regionsrådsvalget den 19. november 2013.

Redaktør