Unge og pårørende søges: Hjælp med at forbedre hele familiens trivsel, når børn og unge er syge

Vi vil gerne høre om dine erfaringer, og hvordan vi kan gøre det bedre på vores hospitaler.

Bemærk:

Ansøgningsfristen er overskredet.

Fortæl en politiker, hvad der skal til for at få ungdomsliv, familieliv og sygdom til at hænge sammen

Vi ved, at det er en stor omvæltning for hele familien, når et barn eller en ung i familien er syg, og ofte er på hospitalet – uanset om der er tale om en fysisk eller psykisk sygdom.

For at kunne gøre forholdende bedre, kan unge patienter og deres pårørende nu give erfaringer og ideer videre direkte til politikerne i Region Hovedstaden. Det sker i et ”opgaveudvalg”, hvor patienter, pårørende og politikere mødes og taler om, hvordan det bliver nemmere at være patient.

Hvordan holder man kontakten til vennerne, skolekammeraterne eller kæresten? Hvad med fritidsinteresser, skolen eller uddannelsen? Og hvad med resten af familien? Der er mange ting at tale om og mange steder, hvor man kan gøre det nemmere og bedre.

Interesseret i at deltage?

Har du lyst til at være med i opgaveudvalget og være med til at fortælle om hvordan man skaber gode forløb for børn og unge på Region Hovedstadens hospitaler, så tryk på linket herunder og udfyld ansøgningen, så er du med i ansøgningsrunden om at blive en af de ti borgere, der skal være med i udvalget.

Hvem er du?

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du bor i en af disse kommuner omkring Herlev- og Gentofte Hospitaler: Egedal, Furesø, Rudersdal, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rødovre kommuner.

Vi søger dig, der:

  • Er mellem 15-18 år, og har været indlagt eller haft længerevarende kontakt med et hospital inden for det seneste år.
  • Er mellem 18-25 år, og er flyttet fra en børne- og ungeafdeling til en voksenafdeling.
  • Er pårørende eller familiemedlem til et barn eller ung, der har været indlagt eller gennem længere tid har haft kontakt med en børne- og ungeafdeling.
  • Har oplevet, at sygdom og/eller hospitalsindlæggelse hos et barn eller en ung har givet udfordringer med at følge skolegang/uddannelse eller at opretholde det sociale liv under og efter indlæggelse.

Hvor og hvornår?

Møderne holdes på Herlev Hospital. Første møde er den 10. oktober kl. 16:30 – 18:30 efterfulgt af spisning. Der vil være fire møder og en workshop og udvalget slutter inden sommerferien 2020 med et oplæg for regionsrådet i Region Hovedstaden.

Udvalget består af tre politikere fra Region Hovedstaden og to politikere fra kommunerne samt 10 borgere/patienter fra området omkring Herlev og Gentofte Hospital.

Læs mere om baggrunden og formålet med opgaveudvalget for børn og unge som patienter

En ny måde at udvikle politik på

Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at oprette fire nye opgaveudvalg, hvor politikerne på en ny måde vil arbejde sammen med borgere og patienter om at udvikle løsninger og principper for, hvordan region og kommuner kan skabe bedre sammenhæng og et bedre samarbejde med og om patienten.

Læs mere om de fire opgaveudvalg i Region Hovedstaden

Redaktør