Følgegrupper vedrørende kvalitetsfondsbyggerier

​​​​Der skal gennemføres et antal større bygge- og anlægsprojekter i de kommende år i Region Hovedstaden med finansiering fra den statslige kvalitetsfond.​​

​​​Regionsrådet har nedsat otte politiske følgegrupper med medlemmer af regionsrådet som medlemmer. Følgegrupperne skal følge planlægnings- og byggeprocessen for de respektive bygge- og anlægsprojekter.

Oversigt​ over medlemm​er af følgegruppe​rne, revideret 1. september 2021

Følgergruppernes medlemmer udgør - sammen med fagdommere og eventuelle tilforordnede - også bedømmelseskomiteer for projektkonkurrencerne i forbindelse med ​de respektive bygge- og anlægsprojekter.

Der er tale om følgende følgegrupper:


De politiske følgegrupper inddrages i planlægningen af de respektive byggeprojekter, herunder i forbindelse med forelæggelse for regionsrådet af byggeprogram, ansøgning til kvalitetsfonden, anlægsbevillingsforslag mv.

Den enkelte bedømmelseskomités opgave er at bedømme indkomne projekter før forelæggelse for regionsrådet. 

​Følgegrupperne sekretariatsbetjenes af Center for Økonomi.


Redaktør