Dialogmøder med patientforeninger

Region Hovedstaden inviterer patientforeninger til dialogmøder med regionens politiske underudvalg

Region Hovedstadens stående og midlertidige udvalg på sundhedsområdet vil løbende afholde dialogmøder. Det drejer sig om Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget, Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde og Kræftudvalget.

 

Formålet med dialogmøderne er, at danne grundlag for samarbejde og udveksling af synspunkter mellem politikere og interesseorganisationer. Her kan patient- og interesseorganisationerne bidrage med viden fra deres organisatoriske arbejde. Samtidigt kan deltagerne bringe spørgsmål, erfaringer og nyheder fra regionen med tilbage til deres egne organisationer.

 

Dialogmøderne vil foregå mellem det enkelte udvalg og repræsentanter fra patientforeninger, bruger- og pårørendeorganisationer, handicaporganisationer, regionsældrerådet og Ældresagen. Hvilke patientorganisationer der er relevante for de enkelte udvalg er forskelligt, men alle – også mindre -organisationer har mulighed for at deltage.

 

På dialogmøderne vil der være mulighed for deltagelse, debat og erfaringsudveksling mellem politikere, patient- og interesseorganisationer. Mødereferater vil være offentligt tilgængelige på regionens hjemmeside.


Dialogmøder i 2015

Sundhedsudvalget
Afholder dialogmøde 22. juni 2015 - mødet er aflyst. Ny dato afventer.

Kontakt  for yderligere oplysninger:
Udvalgssekretær Lise Bonnevie
Tlf. 38 66 60 80
E-mail: lise.bonnevie@regionh.dk

Læs mere om Sundhedsudvalget

Psykiatriudvalget
Afholder dialogmøde den 16. september 2015

Kontakt for yderligere oplysninger.
Udvalgssekretær Hanne Rasmussen
Tlf. 38 66 60 15 
E-mail: hanne.s.rasmussen@regionh.dk

Læs mere om Psykiatriudvalget

Udvalget vedrørende Tværsektorielt Samarbejde
Har endnu ikke fastlagt datoerne for dialogmøder

Kontakt for yderligere oplysninger
Udvalgssekretær Stine Mieth-Waldorff 
Tlf. 38 66 53 41
E-mail: stine.mieth-waldorff@regionh.dk 

Maria Altschuler
Tlf. 38 66 60 84
E-mail: maria.louise.kaae.altschuler@regionh.dk  

Læs mere om Udvalget vedrørende Tværsektorielt Samarbejde

Kræftudvalget
Afholder dialogmøder den 12. maj og 15. september 2015
Kontakt for yderligere oplysninger
Udvalgssekretær Rikke Ørtved
Tlf. 38 66 60 20
E-mail: rikke.oertved@regionh.dk

Læs mere om Kræftudvalget

Kræftudvalget inviterer alle relevante patient- og interesseorganisationer til dialogmøde den 12. maj 2015 (afholdes på Herlev Hospital) og den 15. september 2015.

Begge møder holdes i tidsrummet 16.00 - 18.00.

 

Forslag til emner til dialogmøderne kan fremsenes til vores udvalgssekretær Rikke Ørtved på e-mail: rikke.oertved@regionh.dk senest den 10. april 2015.

Se invitationen til dialogmøderne her

Redaktør