Sundhedskoordinationsudvalget

Se mødekalender, dagsordener og referater fra Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedskoordinationsudvalget skal arbejde med den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet og med indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og tilgrænsende sektorer. 

Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 medlemmer udpeget af regionsrådet, 5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden og 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden.​