Opgaveudvalg: Unge med psykisk sygdom og afhængighed