​​

Om opgaveudvalg for Rejsen med bus, tog og cykler

​Et opgaveudvalg er et udvalg, hvor politikere og borgere sammen skal finde løsninger på konkrete udfordringer i den kollektive trafik. Opgaveudvalget skal bidrage med nye ideer til bedre løsninger i den nuværende kollektive trafik og udvikling til fremtidens behov.
​Region Hovedstaden har et mål om at sikre sammenhængende, pålidelige og grønne trafikforbindelser, når borgerne rejser til og fra job, uddannelse og fritidsaktiviteter. 
 
I opgaveudvalget skal borgere og politikere sammen definere udfordringer og finde løsninger ved hverdagstransport, der kan gøre det lettere og mere attraktivt at bruge busser og lokaltog. Ved at inddrage borgerne i planlægningen og udviklingen af den kollektive trafik og bruge deres konkrete erfaringer på området, kan deres værdifulde viden bidrage med nye ideer til bedre løsninger i den nuværende kollektive trafik og udvikling til fremtidens behov. 

Med udgangspunkt i tre overordnede temaer vil udvalget arbejde med ideer til at forbedre bl.a. forbindelse på tværs af regionen, kombinationsrejser og skift, indretningen af den kollektive trafik, transportmuligheder i både land- og byområder og forhold for de cyklende. 
 
Marianne Frederik (Ø) er formand for udvalget, Sadek Al-Amood (F) er næstformand og et tredje regionsrådsmedlem udpeges som medlem af udvalget.   


Redaktør