Praksisplanudvalget

I overensstemmelse med sundhedsloven er der nedsat et Praksisplanudvalg for almen praksis i Region Hovedstaden.