Medlemmer af Udsatterådet

Udsatterådets sammensætning

Udsatterådet er sammensat af 12 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører, der arbejder med socialt udsatte borgere og har indgående kendskab til deres behov, og hvis virke er forankret i Region Hovedstaden.

Følgende organisationer udpeger et medlem hver:

 • Reden København (KFUK)
 • SIND
 • WeShelter
 • Mændenes Hjem
 • Omsorgscenter Thorsgade (Røde Kors)
 • Gadejuristen
 • SAND - De hjemløses landsorganisation
 • LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
 • Socialsygeplejerskerne 
 • Sociolancen (samarbejde mellem Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab)
 • Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri
 • Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden

Medlemsoversigt

Forstander Kira West, (formand), Reden København

Anja Nastasja Liljensøe, SIND

Direktør Ole Abildgaard Mikkelsen, WeShelter

Forstander Ivan Christensen, Mændenes Hjem

Projektleder Jannie Julin, Røde Kors Omsorgscenter Eirsgaard

Leder Nanna W. Gotfredsen, Gadejuristen

Rani Henriksen, SAND - De hjemløses Landsorganisation

Faglig konsulent for socialsygeplejerskerne Nina Brünés, Socialsygeplejerskerne

Sektionsleder Thomas Lynge Andersen, Region Hovedstadens Akutberedskab, Socialancen

Leder Katrine Schepelern Johansen, Region Hovedstadens Psykiatri, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser,

Vicedirektør Lise Jordahn, Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed

Sekretær for Udsatterådet

Specialkonsulent Anja Methling, Region Hovedstaden, Center for Sundhed
Mail: Skriv til Anja Methling, Tlf: 3866 5340

Redaktør