Om Udsatterådet

Udsatterådets formål

Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger.

Socialt udsatte forstås i denne sammenhæng som mennesker, der har et eller flere svære sociale problemer, ex. sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution eller senfølger af seksuelle overgreb.

Udsatterådet skal bidrage med viden vedrørende socialt udsatte borgeres forhold i relevante politiske og administrative processer. Regionen har ansvar for at inddrage Udsatterådet i relevante processer på både konkret og strategisk niveau, gerne forud for formelle høringsprocesser. Regionsrådets stående udvalg kan invitere Udsatterådet til at deltage på møder med henblik på dialog om udvalgte emner, og rådet kan få foretræde for regionsrådets politiske udvalg. Udsatterådet kan på eget initiativ udtale sig om sager vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.

Udsatterådet skal planlægge et årligt møde med deltagelse af repræsentanter fra forskellige brugergrupper samt regionsrådets politiske udvalg med henblik på dialog om udvalgte emner. Derudover skal rådet arbejde for generelt at sikre dialog mellem det politiske og administrative niveau i regionen og socialt udsatte borgere gennem konkrete forslag til involvering af brugere i relevante processer.

Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager, men borgere skal kunne henvende sig direkte til rådet med problemstillinger, som rådet kan drøfte.

Udsatterådet skal etablere samarbejde med Regionshandicaprådet, Patientinddragelsesudvalget og eventuelt øvrige relevante fora med henblik på at aftale koordination af opgaver og snitflader.

Se Udsatterådets sammensætning

Redaktør