Om Udvalget for værdibaseret styring

​Her kan du læse om Udvalget for værdibaseret Styring.

​Se dagsordener og referater Udvalget for værdibaseret Styring 

Udvalget for værdibaseret styring var et særligt politisk udvalg nedsat i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2019.

 

Der blev i denne periode arbejdet struktureret med at finde nye veje for at sikre god kvalitet og den behandling, der giver størst værdi for patienterne. Det politiske ønske var at arbejde for en bredere udbredelse af en værdibaseret måling af hospitalernes effektivitet, og at der ikke skal foretages unødvendige procedurer, dokumentationskrav og kontroller i sundhedsvæsenet.

 

Udvalget for værdibaseret styring skulle:

 1. Udarbejde anbefalinger til en ny styringsmodel med fokus på at understøtte hospitalernes arbejde med at skabe mere værdi for patienterne inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed.
 2. Følge de igangsatte projekter om værdibaseret styring
 3. Sikre evaluering af projekterne med henblik på at uddrage erfaringer til brug for udviklingen af en ny styringsmodel
 4. Løbende deltage og spille ind i de regionale og landspolitiske diskussioner om styringen af sundhedsvæsenet.

 

Udvalget for værdibaseret styring bestod af 10 medlemmer:

 • Karin Friis Bach (B) - formand
 • Özkan Kocak (A) - næstformand
 • Hanne Andersen (A)
 • Qasam Nazir Ahmad (Å)
 • Karoline Vind (F)
 • Karsten Skawbo-Jensen (C)
 • Freja Södergran (O)
 • Jacob Rosenberg (C)
 • Carsten Scheibye (V)
 • Annie Hagel (Ø)

 

Her kan du læse Udvalget for værdibaseret styrings kommissorium.

 

Redaktør