Workshop om værdi for patienten den 16. januar 2019

​Udvalget for værdibaseret styring afholdt onsdag den 16. januar 2019 en workshop om værdi for patienten. Her kan du finde mere information om workshoppens indhold og baggrund samt praktiske oplysninger.

​Region Hovedstadens udvalg for værdibaseret styring har bl.a. til opgave at komme med forslag til en ny styringsmodel, som skal understøtte et øget fokus på værdi for den enkelte patient.

Udvalget inviterede derfor patienter og pårørende, de faglige organisationer, ledelsesrepræsentanter fra hospitaler og administration samt hele regionsrådet til at drøfte og komme med input til, hvordan vi kan skabe mere værdi for patienten.

Praktiske oplysninger

Workshoppen foregik:

Onsdag den 16. januar 2019 kl. 15.30-18.30

på Pharmakon Konferencecenter, Milnersvej 42 i Hillerød

Deltagerliste.

Workshoppens indhold

Program for workshoppen
På workshoppen præsenterede udvalget sine foreløbige tanker om en politisk vision for værdi for patienten samt forslag til principper for den ønskede udvikling af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. På workshoppen skulle deltagerne desuden drøfte og kvalificere de udfordringer og dilemmaer, der er forbundet med arbejdet med at skabe mere værdi for patienten.

Du finder alle præsentationer fra workshoppen nedenfor.

 
Pjece: Læs om de visioner, principper og dilemmaer, som skal drøftes på workshoppen.

De input, som deltagerne bidrog med på workshoppen, indgår i udvalgets videre arbejde med bl.a. at udvikle en ny styringsmodel.

Præsentationer fra workshoppen

Her kan du se eller gense præsentationerne fra workshoppen:

Karin Friis Bachs oplæg

Gunn Danielsen og Henriette Hoschers oplæg

Michael Bechs oplæg

Video fra workshoppen

Herunder kan du se videoklip fra workshoppen:

Deltagerne fortæller om deres tanker fra dagen


Yderligere oplysninger og baggrundsmateriale

Baggrundspapir

Vil du vide mere om, hvad værdibaseret sundhed og styring er, hvordan Region Hovedstaden har arbejdet med at skabe mere værdi for patienten, og hvad det nærmere indhold af workshoppen er, så læs baggrundspapiret.

Erfaringsopsamling

Læs mere om de erfaringer, som Region Hovedstadens hospitaler har gjort sig med at skabe mere værdi for patienten.

Bilag 1 - Projektoversigt - erfaringsopsamling

Bilag 2 - Spørgeguide - erfaringsopsamling

Film om værdi for patienten

Rigshospitalets Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme har udarbejdet en kort film om, hvordan man kan skabe mere værdi for patienten. Se Videnscentrets video om at skabe værdi for patienten på Vimeo*

Danske Regioner - værdibaseret sundhed 

Du kan også læse mere om værdibaseret sundhed på Danske Regioners hjemmeside, hvor der også er en kort film om, hvad værdibaseret sundhed er

Udvalgets dagsordener og referater

Hvis du vil vide mere om arbejdet i udvalget for værdibaseret styring, kan du på nedenstående link se dagsordener og referater fra udvalgets møder på regionh.dk.

* Hvis du klikker på linket, vil Vimeo indsætte en eller flere cookies på din pc.

Redaktør