Om Region Hovedstadens opgaveudvalg

​​​Region Hovedstaden ønsker at finde nye veje til at forbedre borgernes sundhed. Det skal ske i en tæt dialog og samskabelse med både borgere og kommuner. Derfor nedsætter regionsrådet i alt fire opgaveudvalg med fokus på henholdsvis: Børn og unge som patienter, Unge med psykisk sygdom og misbrug, Fødende og gravide, samt Sundhedsfremme og forebyggelse.

Regionsrådet besluttede den 14. maj 2019, at der skulle oprettes fire midlertidige opgaveudvalg i Region Hovedstaden (§17, stk.4-udvalg) i forskellige områder i regionen. 

Opgaveudvalgene skal være med til at pege på løsninger for, hvad der giver værdi for den enkelte borger og patient i et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Regionsrådet har udpeget følgende fire opgaveudvalg:

  • Børn og unge som patienter i Herlev Gentofte Hospitals optageområde (Midt)
  • Unge med psykisk sygdom og misbrug i Amager Hvidovre Hospitals optageområde (SYD)
  • Fødende og gravide i Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals optageområde (Byen)
  • Sundhedsfremme og forebyggelse i Nordsjællands Hospitals optageområde (Nord)
Hvert opgaveudvalg består af tre regionspolitikere (formand og næstformand), 2 kommunalpolitikere og 10 borgere. De borgere, der inviteres ind udpeges på baggrund af deres personlige erfaringer og kompetencer.

De to første opgaveudvalg starter arbejdet i efteråret 2019 og de to øvrige opgaveudvalg i efteråret 2020. 

Læs mere om opgaveudvalget: Børn og unge som patienter

Redaktør