Oversigt over medlemmer af de stående udvalg

​Oversigt over medlemmer af de stående udvalg i Region Hovedstaden

​Medlemmer af de stående udvalg i Region Hovedstaden 2018-2021
(rev. 6. oktober 2020)

Sundhedsudvalget 

(stående udvalg - 11 medlemmer)

 • Christoffer Buster Reinhardt (C) – formand
 • Leila Lindén (A) - næstformand
 • Lars Gaardhøj (A)
 • Jesper Clausson (A)
 • Karin Friis Bach (B)
 • Line Ervolder (C)
 • Karoline Vind (F)
 • Niels Høiby (I)
 • Finn Rudaizky (O)
 • Christine Dal (V)
 • Annie Hagel (Ø)

Social – og psykiatriudvalget  

(stående udvalg - 9 medlemmer)

 • Susanne Due Kristensen (A) - formand
 • Martin Schepelern (B) - næstformand
 • Kim Rockhill (A) (midlertidigt medlem under Hanne Andersens (A) fravær)
 • Maria Gudme (A)
 • Karsten Skawbo-Jensen (C)
 • Peter Westermann (F)
 • Niels Høiby (I)
 • Henrik Thorup (O)
 • Marianne Frederik (Ø)

Udvalget for forskning, innovation og uddannelse

(stående udvalg - 9 medlemmer)  

 • Lars Gaardhøj (A) - formand
 • Stinus Lindgreen (B) - næstformand
 • Martin Baden (A)
 • Erik Rostell Gregersen (A)
 • Maria Gudme (A)
 • Karsten Skawbo-Jensen (C)
 • Christine Dal (V)
 • Per Roswall (V)
 • Annie Hagel (Ø)

Trafikudvalget 

(stående udvalg - 9 medlemmer)  

 • Jens Mandrup (F)  - formand
 • Martin Baden (A) - næstformand
 • Erik Rostell Gregersen (A)
 • Susanne Due Kristensen (A)
 • Christoffer Buster Reinhardt (C)
 • Freja Södergran (O)
 • Anne Ehrenreich (V)
 • Annie Hagel (Ø)
 • Marianne Frederik (Ø)

Udvalg for forebyggelse og sammenhæng

(stående udvalg - 9 medlemmer)  

 • Qasam Ahmad (Å) – formand
 • Karsten Skawbo-Jensen (C) - næstformand
 • Flemming Pless (A)
 • Jesper Clausson (A)
 • Annette Randløv (B)
 • Jacob Rosenberg (C)
 • Freja Södergran (O)
 • Carsten Scheibye (V)
 • Torben Kjær (Ø)

Miljø- og Klimaudvalget

(Stående udvalg - 7 medlemmer)

 • Kim Rockhill (A) - formand
 • Stinus Lindgreen (B) - næstformand
 • Özkan Kocak (A)
 • Charlotte Holtermann (A)
 • Peter Westermann (F)
 • Randi Mondorf (V)
 • Tormod Olsen (Ø)


Redaktør