Regionsvalgbestyrelsen, regionsvalget 2017

Medlemmerne af regionsvalgbestyrelsen er valgt af og blandt regionsrådets medlemmer. Regionsvalgbestyrelsen har bl.a. til opgave at godkende kandidatlister og at stå for den endelige opgørelse af regionsvalget.

Regionsvalgbestyrelsen i Region Hovedstaden består af syv medlemmer, hvoraf regionsrådets formand er født medlem og formand for bestyrelsen.

Medlemmer af valgbestyrelsen:

 1. Sophie Hæstorp Andersen (A) - formand
 2. Per Seerup Knudsen (A)
 3. Abbas Razvi (B)
 4. Jens Mandrup (F)
 5. Henrik Thorup (O)
 6. Per Roswall (V) - næstformand
 7. Marianne Frederik (Ø) 

Stedfortrædere for medlemmer af valgbestyrelsen:

 1. Leila Lindén (A)
 2. Lars Gaardhøj (A)
 3. Karin Friis Bach (B)
 4. Vagn Majland (A)
 5. Katrine Vendelbo Dencker (O)
 6. Niels Høiby (I)
 7. Susanne Langer (Ø)

Dagsordener og referater fra regionsvalgbestyrelsen


Redaktør