Om Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse

​Se hvad udvalget for forskning, innovation og uddannelse beskæftiger sig med.


Udvalget for forskning, innovation og uddannelse består af 9 medlemmer:
 • Maria Gudme (A) - formand
 • Stinus Lindgreen (B) - næstformand
 • Lars Gaardhøj (A) 
 • Martin Baden (A)
 • Erik Rostell Gregersen (A)
 • Karsten Skawbo-Jensen (C)
 • Christine Dal (V)
 • Per Roswall (V)
 • Annie Hagel (Ø)
Region Hovedstaden fortsætter sin tradition for samarbejde mellem regionen og private aktører. Dette både i forhold til OPP-samarbejde, OPI-samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o.lign.

Regionen skal sætte retning og mål for det regionale udviklingsområde for at fremtidssikre en metropol i international konkurrence med god livskvalitet for regionens borgere. 

Innovationsindsatsen skal styrkes bredt i regionen, herunder hvordan digitalisering skal bidrage til bedre løsninger i sundhedsvæsenet inden for forskning og innovation. 

Ny teknologi skal afprøves herunder kunstig intelligens, velfærds- og sundhedsteknologi i samarbejder på tværs af kommune, regioner og sammen med virksomheder, universiteter og andre relevante parter. 

Regionen skal videreudvikle samarbejdet med blandt andet erhvervsskolerne, kommunerne og andre aktører for at sikre arbejdskraft i regionen bl.a. ved at igangsætte initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt i forhold til erhvervsuddannelserne. 

Regionen skal styrkes som partner inden for sundhedsforskning og fokusere på at skabe gode betingelser for forskning bl.a. gennem stærke samarbejder mellem hospitaler, uddannelsesinstitutioner, lægepraksis og private virksomheder, herunder sundhedspersonales egne forskningsaktiviteter. 

Udvalget er politikopfølgende på flg. opgaveområder: 
 • Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS)
 • Digitale kompetencer 
 • Kultur, herunder regionens kulturpulje 
 • Lifescience og understøttelse af klinisk forskning i samarbejde med industrien
 • Rekruttering af kompetent arbejdskraft
 • Internationalisering
 • Kompetenceudvikling og relevante efteruddannelser i regionen
 • Sociale klausuler (praktikpladser, løn- og ansættelsesvilkår for byggerier i Region Hovedstaden) 
 • Perspektiver for ny sundheds- og velfærdsteknologi
 • Forskningsstrategi for regionen
 • Samarbejde med virksomheder og afprøvning af medicin og teknologi (OPI)
 • Partnerskaber og forskningssamarbejder med universiteter, lægepraksis, hospitaler og virksomheder mv. (OPP mv.)
 • Personlig medicin
 • Brugen af sundhedsdata i samarbejde med eksterne parter
 • Innovation, herunder medarbejderdrevet innovation og innovation i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Relationer til Greater Copenhagen Committee og Greater Copenhagen EU-Office


Udvalget for forskning, innovation og uddannelse sekretariatsbetjenes af Center for Regional Udvikling:
Mailadresse: politiskbetjening-postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk 

Att.: Udvalgets sekretær Jon Harne, e-mail: jon.rantzau.harne@regionh.dk

Redaktør