Foretræde for forretningsudvalget

I Region Hovedstaden vil man gerne inddrage regionens borgere mere i den politiske proces. Regionsrådet har derfor besluttet at indføre en ordning, hvor borgere, organisationer og foreninger mv. kan få lejlighed til at møde forretningsudvalget og gøre deres synspunkter vedr. sager, som udvalget behandler, gældende. ​

Mødetidspunkterne for forretningsudvalgets kommende møder er fastlagt og fremgår af kalenderen for udvalgsmøder, og foretræde for udvalget kan kun imødekommes indenfor udvalgets mødetidspunkt. 

Der afsættes 10 minutter pr. udvalgsmøde til foretræde. Formanden tilrettelægger udvalgsmøder med foretræde, således at tidsrammen overholdes, og vil - hvis flere ønsker foretræde om den samme sag - kunne begrænse den enkelte gruppes taletid.

Kan afvikling af flere foretræder ikke nås inden for rammen på de 10 minutter, vil udvalget have mulighed for at holde et særskilt møde med de pågældende, der ønsker en dialog med udvalget.

Der kan ikke anmodes om foretræde vedrørende personersager. Medarbejdere i Region Hovedstaden har ikke adgang til foretræde, for så vidt det angår arbejdsrelaterede emner.

Foretræde foregår på følgende måde:

  • Hvis sagen er på dagsordenen, fremsendes skriftlig anmodning om foretræde til udvalgets sekretariat: senest kl. 9.00 på arbejdsdagen før selve mødedagen. 


  • Hvis sagen ikke er på dagsordenen, fremsendes skriftlig anmodning om foretræde til udvalgets sekretariat senest tre arbejdsdage før selve mødedagen. 
  • Udvalget godkender ved mødets start anmodningen om foretræde. 
  • Den/de personer, som har anmodet om foretræde, fremfører kort synspunkter om en konkret sag. 
  • Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og den eller de, der har foretræde, kan svare kort. 
  • Den/de personer, der har foretræde, har ikke mulighed for at stille udvalget spørgsmål. 
  • Den politiske behandling af sagen finder først sted efter foretrædet, da udvalgsmøder er lukkede møder.

Der kan kun anmodes om foretræde en gang om den samme sag. Af praktiske grunde vil den sag, der søges foretræde om, som regel blive flyttet op til behandling som den første sag på dagsordenen.

Hvis der søges foretræde om en sag eller et emne, som ikke er på dagsordenen, kan udvalget vælge at placere foretrædet til sidst i mødet.
Redaktør