Foretræde for Miljø- og Klimaudvalget

Der er mulighed for, at man som enkeltperson eller gruppe kan få foretræde for Miljø- og Klimaudvalget. Formålet er, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag på dagsordenen.

Hvem kan få foretræde? 

Enkeltpersoner eller mindre grupper (op til fem personer) kan anmode om foretræde for Miljø- og Klimaudvalget i forbindelse med et udvalgsmøde. 

Hvordan foregår det? 

Ved foretræde kan man kort fremføre synspunkter om en konkret sag. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og den eller de, der søger foretræde kan kort besvare spørgsmål. 

Der afsættes 10 minutter til foretræde i forbindelse med det udvalgsmøde, hvor udvalget drøfter sagen, som regel ved mødets start. Den politiske behandling af sagen finder først sted bagefter, for udvalgsmødet er et lukket møde, jf. regionslovens § 15 stk. 2 og den kommunale styrelseslovs 20, stk. 1. 

Den sag, der søges foretræde om, vil som regel blive behandlet som den første sag på dagsordenen. 

Søges der foretræde om en sag eller et emne, som ikke er på dagsordenen for mødet, kan foretrædet placeres i slutningen af mødet. 

Hvordan får man foretræde? 

Der er nogle formelle ting, der skal overholdes: 

Skriftlig anmodning

En anmodning om foretræde skal være skriftlig og sendes til udvalgets sekretariat på 
Udvalgets sekretær Charlotte Lundgaard, e-mail: charlotte.lundgaard@regionh.dk

Frister 

Fristen for at anmode om foretræde er senest klokken 9.00 dagen før selve mødedagen, hvis sagen er på dagsordenen. Er sagen ikke sat på dagsordenen, er fristen senest tre arbejdsdage før selve mødedagen, dvs. om torsdagen for møder, der holdes om tirsdagen. 

Kontaktinformation på anmoder 

På grund af de korte tidsfrister er det vigtigt, at udvalgets sekretariat får besked om, hvordan de, der ønsker foretræde, kan kontaktes op til udvalgsmødet (e-mail og telefon). 

Skriftlig bekræftelse 

Udvalgets sekretær sender altid en skriftlig bekræftelse og orienterer udvalget om anmodningen. 

Begrundet afslag 

Udvalgsformanden kan undtagelsesvis afslå et ønske om foretræde for udvalget. Hvis det sker, sender udvalgssekretariatet en besked med en begrundelse for afslaget til den/de personer, der ønsker foretræde. Udvalgsformanden orienterer i starten af udvalgsmødet udvalget om afslaget. 

På dagen 

Udvalget godkender ved mødets start anmodninger om foretræde. Hvis flere søger foretræde fordeler udvalgsformanden taletiden. 

Et foretræde per sag 

Der kan kun anmodes om foretræde en gang om den samme sag. Hvis en sag behandles i flere omgange eller i flere politiske udvalg, skal man vælge, hvornår og for hvilket udvalg man ønsker foretræde. 

Spørgsmål

Sekretariatet besvarer gerne spørgsmål, men påtager sig ikke at fremsende materiale, fra personer eller grupper, der ønsker foretræde, til udvalgets medlemmer inden udvalgsmødet. 

Dagsorden og beslutningsprotokol 

Dagsordenen til et udvalgsmøde er tilgængelig på regionens hjemmeside fire dage før mødet. Udvalgets beslutninger fra udvalgsmødet offentliggøres i beslutningsprotokollen på hjemmesiden efter mødet. 

Anmodning om foretræde for og spørgsmål til Miljø- og Klimaudvalget mailes til: 

Miljø- og Klimaudvalget
Mailadresse: politiskbetjening-postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk
Att.: Udvalgets sekretær Charlotte Lundgaard, e-mail: charlotte.lundgaard@regionh.dk

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 


Redaktør