Om Sundhedsudvalget

Se hvad Sundhedsudvalget beskæftiger sig med.
Her kan du læse mere om foretræde for sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget består af 11 medlemmer:
 • Christoffer Buster Reinhardt (C), formand
 • Leila Lindén (A), næstformand
 • Martin Baden (A)
 • Jesper Clausson (A) 
 • Karin Friis Bach (B)
 • Line Ervolder (C)
 • Karoline Vind (F)
 • Niels Høiby (I)
 • Finn Rudaizky (O)
 • Christine Dal (V)
 • Annie Hagel (Ø)

Skriv til Line Møller Rasmussen, som er sekretær for Sundhedsudvalget

Det er målet med Hospitalsplan 2020, at alle borgere skal have lige god behandling uanset, hvor de bor, og om deres sygdom er fysisk eller psykisk. Forligspartierne ønsker at fastholde princippet om, at både nærhed og kvalitet er vigtig, så patienterne møder den højeste kvalitet i behandlingen så tæt på, hvor de bor som muligt.

Partierne bakker desuden op om et enstrenget akutsystem, der skal sikre hurtig hjælp af høj kvalitet. Det skal sikres at alle borgere i regionen kan få hurtig og kompetent hjælp ved akut sygdom. Specielt skal der fokus på akuttelefonen og de nye Fælles Akutmodtagelser, hvor det er vigtigt at få speciallægerne i front. Her skal medarbejderne involveres i forandringsprocessen.

Vi ønsker at få løst den nuværende faglige uenighed om organiseringen af akuttelefonen 1813. Vi vil nedsætte en tværpolitisk forhandlingsgruppe, der skal genoptage dette arbejde med henblik på at få flere læger med speciale i almen medicin tilknyttet 1813 og snarest muligt at finde et kompromis, der
vil tilfredsstille de relevante parter.

Partierne er enige om at prioritere det øgede antal fødsler i regionen. Der skal åbnes en ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, hvis der er fagligt belæg for det. Der skal i perioden arbejdes med at udbredes ”kendt jordemoder ordning” initiativet på flere af regionens fødeafdelinger.

Øget fokus på de pårørende og, hvordan de kan bruges som en ressource og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene og de udfordringer de har, når det er dem, der er de pårørende.

Der foretages en gennemgang af hospitalernes service til patienterne på tværs af regionen. Dette sker i form af et kvalitetseftersyn blandt tilbud af madordninger til blandt andet underernærede patienter, ekstern patienttransport, telefonisk, fysisk tilgængelighed samt information til patienter og pårørende.

Vi arbejder i Region Hovedstaden med at styrke og udbrede brugen af palliativ behandling. Den palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos patienter, som er døende, og skal ikke kun være afgrænset til kræftpatienter. Derfor er partierne enige om at se på yderligere initiativer, der kan sikre en værdig død med mulighed for hospicepladser eller tilbud om støtte i eget hjem eller på hospitalerne
– også til børn.

Der skal ske en yderligere prioritering af indsatser i forhold til kræft, hjerter og transplantation – både i forhold til undersøgelser, behandling og rehabilitering. I dette arbejde i det midlertidige udvalg skal involveres klinikere og patienter i tilrettelæggelsen af arbejdet. Region Hovedstaden har den bedste overlevelse på kræft og hjertesygdomme i Danmark. Det fremtidige arbejde skal understøtte den
udvikling.

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for de ovennævnte områder.


Kontakt

Sundhedsudvalgets sekretariatsbetjenes af Center for Sundhed.

Henvendelse med personfølsomt indhold

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. 
Redaktør