Om Trafikudvalget

Se hvad Trafikudvalget beskæftiger sig med.
 

Trafikudvalget består af 9 medlemmer: 

Jens Mandrup (F) - formand
Martin Baden (A) - næstformand
Erik Rostell Gregersen (A)
Susanne Due Kristensen (A)
Christoffer Buster Reinhardt (C)
Paw Karslund (O)
Anne Ehrenreich (V)
Annie Hagel (Ø)
Marianne Frederik (Ø)


Trafikudvalget skal være med til at sikre effektiv og bæredygtig mobilitet i hovedstadsregionen.

Udvalget skal i sit arbejde være med til at sikre en velfungerende kollektiv trafik i regionen, der aflaster trængselsproblemer, og sikrer mobilitet på tværs af regionen, og i tyndt befolkede områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hospitaler.

Trafikudvalget skal hjælpe til at fremme indsatsen for bæredygtig og grøn mobilitet for at bidrage til målet om at blive fossilfri 2050. Udvalget kan i den forbindelse inddrage overvejelser om, hvordan man kan nedsætte miljøbelastningen i områder præget af støj og røg. Derudover kan udvalget være med til at pege på, hvordan man når i mål med at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte med el-busser eller lignende frem mod 2030.

Endelig falder udviklingsarbejdet omkring at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen også ind under udvalgets politikudviklende opgaver.

Trafikudvalget er politikopfølgende på flg. Opgaveområder:

  • Kollektiv trafik
  • Strategisk trafikplanlægning, herunder arbejdet for en styrket koordinering af den kollektive trafik
  • Letbanen
  • Nye stationer og trafikale forbindelser
  • Samlet trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen
  • Bæredygtig og grøn mobilitet
  • Supercykelstier
  • Indsats for elbiler og andre grønne drivmidler
  • Relationerne til Movia, Hovedstadens Letbane og DOT
  • Relationer til String
Trafikudvalget sekretariatsbetjenes af Center for Regional Udvikling: politiskbetjening-postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk 

Att.: Udvalgets sekretær Josephine Sandal, e-mail: josephine.sandal@regionh.dk

Redaktør