Om Trafikudvalget

Se hvad Trafikudvalget beskæftiger sig med.
 
Partierne forpligter sig til at arbejde for den fælles trafikplan for Hovedstadsregionen, der blev vedtaget i 2016.

Vi ønsker at sikre en velfungerende kollektiv trafik i regionen, der aflaster trængselsproblemer og sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hospitaler.

Partierne forpligter sig til at afdække, hvordan man kan nedsætte miljøbelastningen i områder præget af støj, møg og røg på trafikområdet ved nye vejeforbindelser og ved brug af kollektiv trafik og elbiler. Der er enighed om at bakke op om at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med el-bussen eller lignende frem mod 2030.

Vi vil fortsat arbejde for at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen.

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for de ovennævnte områder. 

Trafikudvalget består af 9 medlemmer:

Jens Mandrup (F) - formand
Martin Baden (A) - næstformand
Christoffer Buster Reinhardt (C)
Erik Rostell Gregersen (A)
Susanne Due Kristensen (A)
Freja Södergran (O)
Martin Geertsen (V)
Anne Ehrenreich (V)
Tormod Olsen (Ø)

Trafikudvalget sekretariatsbetjenes af Center for Regional Udvikling: politiskbetjening-postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk 
Redaktør