Om Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng

Se hvad Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng beskæftiger sig med.

Region Hovedstaden anser det som et vigtigt udviklingsmål at arbejde systematisk med forebyggelse sammen med kommunerne for blandt andet at undgå unødvendige genindlæggelser.

Region Hovedstaden skal arbejde systematisk med at forebygge ulighed i sundhed. Vi ønsker at opretholde fokus på hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare ved at udbygge og videreudvikle eksisterende indsatser som for eksempel tværfaglige gadeplansteams.

Der ønskes en større sammenhæng mellem den regionale og kommunale del af sundhedsvæsenet. Partierne ønsker at regionen får en klar strategi for, hvordan dette skal skabes – herunder planer for etablering af sundhedshuse, der kan tilbyde relevante sundhedsydelser i nærmiljøet. Dette bør ske i regi af den kommende sundhedsaftale.

Der er fokus på at forebygge genindlæggelse på grund af forkert medicinering ønskes et fokus på uhensigtsmæssig medicinanvendelse.

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres indenfor de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget forslag til budget inden for de ovennævnte områder.

Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng  består af 9 medlemmer:
Qasam Nazir Ahmad (Å) – formand
Karsten Skawbo-Jensen (C) - næstformand
Annette Randløv (B)
Jesper Clausson (A)
Flemming Pless (A)
Freja Södergran (O)
Jacob Rosenberg (I)
Carsten Scheibye (V)
Torben Kjær (Ø)
 
Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng sekretariatsbetjenes af Center for Sundhed: center-for-sundhed@regionh.dk .
Redaktør