​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Medlemmer af regionsrådet 2022-2025

Se, hvilke partier der sidder i regionsrådet - og find kontaktinformation til de enkelte politikere.​​​​

​Klik på et partinavn for at ​gå til afsnittet på siden: ​


(A) Socialdemokratiet 

Se kontaktinformationen på Socialdemokraternes 9 mandater i regionsrådet.
Lars Gaardhøj
(Regionsrådsformand)


Grenågade 2, 1 th. 
2100 København Ø 

Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 
38665100 

 • Regionsrådsformand
 • Forretningsudvalg, formand
 • Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital, formand
 • Sundhedssamarbejdsudvalg, formand
 • Sundhedsklynge SYD (Amager og Hvidovre Hospitaler), medformand
 • Sundhedsklynge BYEN (Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler), medformand
 • Sundhedsklynge MIDT (Herlev og Gentofte Hospitaler), medformand
 • Sundhedsklynge NORD (Nordsjællands Hospital), medformand
 • Sundhedsklynge BORNHOLM-klyngen (Bornholms Hospital), medformand
 • Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee​
 • Political Forum i STRING

Henvendelse til formanden med personfølsomt indhold

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. 
Kontakt formanden med sikker digital post (login med MitID)​

Log ind med MitID og skriv sikkert og krypteret til os.

Henvendelse til formanden uden personfølsomt indhold

Hvis din henvendelse ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du kontakte formanden på formand@regionh.dk

Sofie de Bretteville Olsen Medlem af 

 • Forretningsudvalg
 • Sundhedsudvalg
 • Miljø- og klimaudvalg
 • Midlertidigt udvalg (tema afklares)
 • Følgegruppe Nyt Hospital Herlev
 • Følgegruppe vedr. Bodil Eskesen Centret, næstformand
 • Videnskabsetiske Medicinske Komiteer, komite nr. 1-3 
 • Suppleant til Gymnasiesamarbejde Storkøbenhavn VEST, formand samt suppleant til medlem af samarbejdsudvalg 
 • Advisory Board for Borgersamling Bæredygtigt FORbrug og Politisk Udvalg under Circular Economy Beyond Waste
Leila Lindén 

Nørre Bakke 27, 1 sal
3700 Rønne

Al post til: 
Østerled 4, 1.sal 
2100 København Ø 
20151055 

Down​load foto i stort ​format


Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Sundhedsudvalg, næstformand
 • Følgegruppe Mary Elizabeths Hospital, formand
 • Sundhedsklynge BORNHOLM-klyngen (Bornholms Hospital)
 • Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm (indstilling til beskæftigelsesministeren)


Susanne Due Kristensen 


Uvelse Have 2 
3550 Slangerup 
20478826 
 

Medlem af

 • Social- og psykiatriudvalg
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet, formand
 • Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland
 • Sundhedssamarbejdsudvalg
 • Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm, stedfortræder (indstilling til beskæftigelsesministeren)​

 

Kim Rockhill


Skovvejen 8, Sønderby 
4050 Skibby 
24412593 

Skriv til Kim Rockhill  
Download foto i stort format

Medlem af​

 • Miljø- og klimaudvalg
 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Opgaveudvalg om Ældre og sundhed
 • Følgegruppe Nyt Hospital Herlev, næstformand
 • De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, komité F, næstformand
 • Bestyrelsen for den selvejende institution Jonstrupvang-bebyggelsen
 • LAG Halsnæs- Gribskovs bestyrelse


Brian Høier 

Beskyttet adresse
 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød ​
20366498Medlem af

 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet ​
 • Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre
 • Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden
 • Styringsudvalget for Delprogram Øresund  


Maria GudmeHedebygade 1,2. th
1754  København V
20304603

Medlem af

 • Social- og psykiatriudvalg
 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Midlertidigt Forskningsudvalg
 • Opgaveudvalg (tema afklares), formand
 • Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, formand
 • De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, komité D


Nicolai Kampmann 

Giesegårdsvej 16
2650 Hvidovre
29288318


Medlem af

 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Følgegruppe vedr. Bodil Eskesen Centret
 • Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre, formand
 • Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen
 • De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, komité B
 • Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S, næstformand  
 • Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Bornholm 
 • Gymnasiesamarbejde Storkøbenhavn Vest, formand samt medlem af samarbejdsudvalg


Vibeke Westh


Beskyttet adresse
 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød ​​
20355716


​Medlem af

 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
 • Midlertidigt udvalg (tema afklares)
 • Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
 • Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis​
 • Sundhedsklynge BYEN (Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler)
 • Bestyrelsen for SOSU-H


​(B) Radikale Venstre

Se kontaktinformationen på Radikale Venstres 5 mandater i regionsrådet.

 

Karin Friis Bach
( 2. næstformand for regionsrådet)

Svinemosevej 7, 
Søsum 3670 Veksø 
21705049
 

Skriv til Karin Friis Bach 
Download foto i stort form​at​ 

Medlem af

 • 2. næstformand for regionsrådet
 • Forretningsudvalg
 • Sundhedsudvalg
 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, formand
 • Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
 • Sundhedssamarbejdsudvalg
 • Sundhedsklynge BYEN (Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler)​Thomas Rohden

Axel Heides Gade 26 st. th
2300  København S
71903043


Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Miljø- og klimaudvalg, næstformand
 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
 • Bestyrelsen for Netværket HH2030-Gruppen​


Stinus Lindgreen

Beskyttet adresse
 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød​
51946620
 

Download foto i stort format


Medlem af

 • Social- og psykiatriudvalg
 • Midlertidigt Forskningsudvalg


 Lartey Lawson


Nygardsvej 2, 2 th
2100  København Ø
40517106

Medlem af

 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
 • Følgegruppe Mary Elizabeths Hospital
 • Følgegruppe vedr. Bodil Eskesen Centret
 • Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden​


Kristine Kryger​

Beskyttet adresse
 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød
50561346​


Medlem af

 • Miljø- og klimaudvalg
 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland, næstformand​
 • Det regionale samarbejdsudvalg for specialægepraksis
 • Sundhedsklynge MIDT (Herlev og Gentofte Hospitaler)​
(C) Det Konservative Folkeparti

Se kontaktinformationen på Det Konservative Folkepartis 10 mandater i regionsrådet.

Benedikte Kiær

Højstrupvej 1
3000  Helsingør
​25312000​ 


Medlem af

 • Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland​

Christoffer Buster Reinhardt

( 1næstformand for regionsrådet)

Rude Vang 76
2840  Holte
51269926
 

Download foto i s​tort format

Medlem af

 • 1. næstformand for regionsrådet
 • Forretningsudvalg
 • Sundhedsudvalg, formand
 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
 • Sundhedssamarbejdsudvalg
 • Sundhedsklynge NORD (Nordsjællands Hospital)
 • Suppleant til Gymnasiesamarbejde Storkøbenhavn Nord, formand samt suppleant til medlem af samarbejdsudvalg


Jacob Rosenberg


Grøndalsvej 19
2000  Frederiksberg
26237323
 


Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Sundhedsudvalg
 • Midlertidigt Forskningsudvalg, næstformand
 • Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Sundhedsklynge BYEN (Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler)​
Line Ervolder


Østerbrogade 202,2. tv
2100  København Ø
50802636


Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Miljø- og klimaudvalg, formand
 • Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital, næstformand
 • Følgegruppe Mary Elizabeths Hospital, næstformand
 • DK2020 Politisk Partnerskabsgruppe
 • Suppleant til Gymnasiesamarbejde Centrum, formand samt suppleant til medlem af samarbejdsudvalg


Magnus Von Dreiager​


Hummeltoften 28
2830  Virum
23351995


Medlem af

 • Social- og psykiatriudvalg
 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Følgegruppe Nyt Hospital Herlev
 • Gymnasiesamarbejde Storkøbenhavn Nord formand samt medlem af samarbejdsudvalg
 • Gymnasiesamarbejde Centrum, formand samt medlem af samarbejdsudvalg
Turan Akbulut

Rafteager 3
2640  Hedehusene
23635667


Medlem af

 • Miljø- og klimaudvalg
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
 • Følgegruppe vedr. Bodil Eskesen Centret, formand
 • Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre
 • Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen​
Marianne Friis-Mikkelsen


Åsvinget 26, 3 tv
2665  Vallensbæk Strand
29332255


Medlem af

 • Sundhedsudvalg
 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Følgegruppe Mary Elizabeths Hospital
 • Følgegruppe vedr. Bodil Eskesen Centret
 • Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre
 • Sundhedsklynge SYD (Amager og Hvidovre Hospitaler)​​​


Dorte Vilhelmsen


​2730  Herlev

Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød ​​
20943066


Medlem af

 • Social- og psykiatriudvalg
 • Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Følgegruppe Nyt Hospital Herlev
 • Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen, formand​
 • Sundhedsklynge MIDT (Herlev og Gentofte Hospitaler)​  Jørgen Johansen 

   Skyttemosen 36
   3450  Allerød
​   22241720


  Medlem af 

 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Miljø- og klimaudvalg​
 • Midlertidigt Forskningsudvalg
 • Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre, næstformand​
 • Opgaveudvalg om Ældre og sundhed, formand
 • Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Hillerød
 • Styringsudvalget for Delprogram Øresund, suppleant  ​


Erik Lund 

   Allikevang 2
   3450  Allerød
​   40204201

 Skriv til Erik Lund 


  Medlem af 

 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
 • Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia​
 • Videnskabestisk Komité F​(D) Nye Borgerlige

Se kontaktinformationen på Nye Borgerliges 1 mandat i regionsrådet.


Jesper Hammer

Beskyttet adresse
 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 
27889308


Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Social- og psykiatriudvalg, næstformand
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
 • Midlertidigt Forskningsudvalg
 • Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland​(F) SF - Socialist​isk Folkeparti

Se kontaktinformationen på SF - Socialistisk Folkepartis 4 mandater i regionsrådet.


Peter Westermann

Beskyttet adresse

Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 
21516947
 

 

Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Social- og psykiatriudvalg, formand
 • Følgegruppe Mary Elizabeths Hospital​
 • Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S  ​


Anja Rosengreen

Smallegade 11
3390  Hundested
28306640Medlem af

 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Miljø- og klimaudvalg
 • Sundhedsklynge NORD (Nordsjællands Hospital)
 • Suppleant til Overvågningsudvalget for Øresund-Skagerrak-Kattegat-Programmet 2014-2020 og 2021-2027
 • Bestyrelsen for LAG Frederikssund-Lejre
 • Advisory Board for Borgersamling Bæredygtig Forbrug og Politisk Udvalg under projektet Circular Economy Beyond Waste


Sadek Al-Amood

Dronningens Tværgade 36, 3 – 4
1302  København K
52585222Medlem af

 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Udvalg for trafik og regional udvikling, næstformand
 • Midlertidigt udvalg (tema afklares)
 • Opgaveudvalg for rejsen med bus, tog og cykler i Region Hovedstaden​, næstformand
 • Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen, næstformand​
 • Political Forum i STRING
​​


Stine Roldgaard

Koralvej 14B
2650  Hvidovre
30287825Medlem af

 • Sundhedsudvalg​
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
 • Midlertidigt Forskningsudvalg
 • Følgegruppe Nyt Hospital Hvidovre
 • Sundhedsklynge SYD (Amager og Hvidovre Hospitaler)​(M)Moderat​​erne 


Se kontaktinformationen på Moderaternes 1 mandat i regionsrådet.

Bergur Løkke Rasmussen

​Højbjervej 18
3050 Espergærde
40355101
Medlem af

 • Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland (udpeget af V)(O) Dansk Folkeparti

Se kontaktinformationen på Dansk Folkepartis 1 mandat i regionsrådet.

 

​Finn RudaizkyAl post til: 
Borgerrepræsentationen,
Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1, 1599 København  K
60101034
 

Download foto i stort format

Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Sundhedsudvalg
 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden​
(V) Venstre, Danmarks Liberale Parti

Se kontaktinformationen på Venstre, Danmarks Liberale Partis 3 mandater i regionsrådet.

 

Carsten Scheibye 


​Bryggeristræde 2 
3770 Allinge 
30181953 
 


Medlem af

 • Forretningsudvalg​
 • Midlertidigt Forskningsudvalg, formand
 • Social- og psykiatriudvalg
 • Følgegruppe vedr. Bodil Eskesen Centret
 • Sundhedsklynge BORNHOLM-klyngen (Bornholms Hospital)
 • Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden
 • Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden, stedfortræder Randi Mondorf 

Fredskovvej 6 
2840 Holte 
60768825 
 


Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Miljø- og klimaudvalg
 • Følgegruppe Nyt Hospital Herlev, formand
 • Sundhedsklynge MIDT (Herlev og Gentofte Hospitaler)
 • Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee​
 • Opgaveudvalg for rejsen med bus, tog og cykler i Region Hovedstaden
 • Gymnasiesamarbejde Storkøbenhavn Nord, formand samt medlem af samarbejdsudvalg​Christine Dal


Hummeltoftevej 81
2830 Virum
53301801
 

Medlem af

 • Sundhedsudvalg
 • Social- og psykiatriudvalg
 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, næstformand
 • Miljø- og klimaudvalg
 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Midlertidigt udvalg (tema afklares)
 • Opgaveudvalg om Ældre og sundhed, næstformand
 • Følgegruppe Mary Elizabeths Hospital​
 • Sundhedssamarbejdsudvalg
 • Suppleant til Gymnasiesamarbejde Storkøbenhavn Nord, formand samt suppleant til medlem af samarbejdsudvalg
 • Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S 
 • ​Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden(Ø) Enhedslisten - De Rød-Grønne

Se kontaktinformationen på Enhedslisten - De Rød-Grønnes 6 mandater i regionsrådet.

 

Marianne Frederik


Prøvestens Allé 15,st
2300  København S
41434517


Medlem af
 • Forretningsudvalg
 • Udvalg for trafik og regional udvikling, formand
 • Opgaveudvalg for rejsen med bus, tog og cykler i Region Hovedstaden, formand
 • Følgegruppe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, næstformand

Emilie Haug Rasch

Stærevej 32, 3.,-H
2400 København NV
50579253
Medlem af

 • Sundhedsudvalg
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet, næstformand
 • Midlertidigt Forskningsudvalg
 • Opgaveudvalg om Coronaerfaringer (afsluttet)
 • Følgegruppe Nyt Hospital Herlev​
 • Sundhedssamarbejdsudvalg (under Grethe Olivia Nielsson (Ø)’s orlov)
 • Sundhedsklynge SYD (Amager og Hvidovre Hospitaler)​ (under Grethe Olivia Nielsson (Ø)’s orlov)
​​​


Tormod Olsen


Store Kongensgade 101,5.
1264  København K
40309027


Medlem af

 • Forretningsudvalg
 • Miljø- og klimaudvalg
 • Visionsgruppen for Fremtidens Rigshospital
 • Bestyrelsen for Gate 21
 • Overvågningsudvalget for Øresund-Skagerrak-Kattegat-Programmet 2014-2020 og 2021-2027​Annie Hagel 

Kastanie Alle 81 
3250 Gilleleje 
24622912 
 


Medlem af

 • Sundhedsudvalg
 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet
 • Følgegruppe Nyt Hospital Nordsjælland, formand
 • Sundhedssamarbejdsudvalg
 • Sundhedsklynge NORD (Nordsjællands Hospital)
 • Bestyrelsen for Lokaltog A/S  ​
Grethe Olivia Nielsson


Beskyttet adresse
 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød ​
24903289
​​


Medlem af

 • Social- og psykiatriudvalg
 • Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Midlertidigt udvalg (tema afklares), næstformand
 • Sundhedssamarbejdsudvalg
 • Sundhedsklynge SYD (Amager og Hvidovre Hospitaler)​Erdogan Mert​

Beskyttet adresse
 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød ​​
26289547Medlem af

 • Social- og psykiatriudvalg
 • Udvalg for trafik og regional udvikling
 • Midlertidigt Forskningsudvalg
 • Midlertidigt udvalg (tema afklares)
 • Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen​
 • Videnskabetisk Komité for Region Hovedstaden, komité A


​​ ​​ ​​

(Ufp) Uden for partier

Se kontaktinformationen på 1 mandater i regionsrådet som er uden for partier​
​ ​

Anne Ehrenreich
​  

Sømandshvilevej 7
2960 Rungsted Kyst
30571976
 


Medlem af

 • Udvalg for fastholdelse og rekruttering i sundhedsvæsenet (udpeget af V)
 • Følgegruppe Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – Nordstjernen​ (udpeget af V)
 • Videnskabsetisk Komité for Region Hovedstaden, Komité E - næstformand (lægmedlem) (udpeget af V)Redaktør