Vederlagte hverv 2020

Oversigt over de vederlag, som regionsrådets medlemmer modtager i kraft af deres medlemskab af rådet.​​

O​​versigt over vederlag 

Det følger af regionsloven og den kommunale styrelseslov, at regionsrådet hvert år skal offentliggøre en oversigt over størrelsen af de vederlag, som rådets medlemmer i kraft af deres medlemskab af regionsrådet har modtaget for at varetage andre hverv end medlemskab af regionsrådets forretningsudvalg eller øvrige udvalg. Offentliggørelse vedrørende et kalenderår skal finde sted inden udgangen af 1. kvartal det følgende år.

​Udvidet oversigt over vederlag


Det er i Region Hovedstaden besluttet at offentliggøre vederlagsoplysninger i videre omfang, således at også generelle oplysninger om vederlag for medlemskab af regionsrådet, herunder formands- og næstformandsvederlag, forretningsudvalget og regionens øvrige udvalg offentliggøres. Det er endvidere besluttet at offentliggøre oplysninger om regionsrådsmedlemmernes varetagelse af hverv, som ikke er honoreret.
Redaktør