Regionsrådsmedlemmernes udgifter

​Her kan du finde et overblik over godtgørelser til regionsrådets medlemmer i forbindelse med varetagelse af deres regionale hverv.