2016 uge 18: Den 6. - 12. maj

​6. juni

* Økonomi Temamøde Danske Regioner
* Møde vedr. infrastruktur i Hovedstaden
* VMU med Den Sociale Virksomhed
* Møde med Direktionen fra Den Sociale Virksomhed

7. juni

* Forretningsudvalgsmøde
* Besøg på Herlev Hospital vedr. Sundhedsplatformen

8. juni

* Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Danske Regioner

9. juni

* Bestyrelsesmøde Danske Regioner
* Åben høring om perspektiverne i en Ring 5
* Gå - hjem - møde DSR og Lægeforeningen
* Fælles debat med Grete Christensen og Andreas Rudkøbing vedr. Det nære Sundhedsvæsen

10. juni

* Møde  - Hvordan kan vi reducere den Sociale ulighed
* Møde om Letbanen, Ring 3
* Telefonmøde med Bjørn Askhold vedr. udpegning af nominerede initiativtagere/personer på krædtområdet
* Debatmøde med Mandag Morgen/Trygfonden 

Redaktør