2016 uge 41: Den 10. - 16. oktober

​Regionsrådsformandens kalender fra den 10. oktober til den 16. oktober 2016​​

10. oktober 

* Tlf. interview om præhospital behandling og ambulanceudbud
* Konference Transportøkonomisk Forening
* Formøde om dagsorden til Vækstforums 4. møde (14.11.2016)
* StatusmødeCopenhagen Capacity

11. oktober

* Ishøj Kommunes Handicapråds konference. Tema: Ulighed i sundhed for udsatte og handicappede borgere
* Gruppemøde Socialdemokratiet
* Møde i regionsrådet

12. oktober

* Møde hos transportministeren om metro ved Ny Ellebjerg
* Letbanen: Besøge Thomas Talbitzer, Glostrup Shopping Center
* Letbanen: MOE, Rådgivende Ingeniører
* Bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen & Skåne Committee
* Møde i den danske del af bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

14. oktober

* Overrækkelse af underskrifter fra Bedre Psykiatri
* Vidensseminar om bæredygtig erhvervsudvikling gennem offentligt og privat fødevareforbrug

Redaktør