2019 uge 47: Den 18. november - 24. november

​Regionsrådsformandens kalender fra den 18. november - 24. november

​18. november

 • Regionsrådsformand, Magnus Heunicke og Astrid Krag på Hvidovre Hospital - socialsygeplejerskerne
 • Det nære sammenhængende sundhedsvæsen - møde med Frederikssunds borgmester
 • Konstitueringsgruppemøde
 • Dialogmøde med social- og psykiatriudvalget

19. november

 • Møde med socialborgmester, Københavns Kommune
 • Hilse-på-møde regionsrådsformand og Kristina Robins, kredsformand DSR
 • Møde med social- og psykiatriordfører Trine Torp, SF
 • Gruppeformandsmøde om udvælgelse af borgere til opgaveudvalg Unge med psykisk sygdom og afhængighed (optageområde syd)
 • Regionsrådsmøde

20. november

 • Lederkonference - uddele lederskabspris  samt tale om nærhed og sammenhæng

21. november

 • Danske Regioner: Bestyrelsesmøde
 • Drøftelse med Folketingets Sundhedsudvalg om regionernes arbejde med Sundhedsplatformen

22. november

 • Kommunekontaktudvalgsmøde
 • Møde i Madfællesskabet
 • Danske Regioner: Møde med rigspolitichefen

Redaktør