2020 uge 03: Den 13. januar - 19. januar

​Regionsrådsformandens kalender fra den 13. januar - 19. januar

​13. januar

  • Drøftelse af krisecentre med Den Sociale Virksomhed

14. januar

  • Radio4: medvirken i program om sygeplejerskers arbejdsmiljø
  • Officiel indvielse af Rigshospitalets  Nordfløj

15. januar

  • Fællesmøde Udvalget for forskning, innovation og uddannelse og Social- og Psykiatriudvalget om ulighed i sundhed

16. januar

  • DM i Skills 2020
  • Region Hovedstadens Nytårskur 2020

17. januar

  • Træffetid, Amager Hospital

19. januar

  • Studietur for Danske Regioners bestyrelse Tel Aviv
Redaktør