2020 uge 05: Den 27. januar - 2. februar

​​Regionsrådsformandens kalender fra den 27. januar - 2. februar

​27.  januar

  • Deltagelse i borgmester Helle Adelborgs 60 års fødselsdagsreception, Hvidovre Kommune

28. januar

  • Forretningsudvalgsmøde
  • Udsatterådets temamøde om social ulighed i sundhed med borgernes perspektiv

29. januar

  • Møde med Jordemoderforeningen
  • Første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg

30. januar

  • Movia-konference: Oplæg, "Hvordan styrker vi den kollektive mobilitet i Greater Copenhagen?"
  • Institutionsbesøg Hellebro, et værested for unge hjemløse mellem 18-29 år.

31. januar

  • Formøde STRING, Paris
Redaktør