2020 uge 06: Den 3. februar - 9. februar

​​Regionsrådsformandens kalender fra den 3. februar - 9. februar

​4. februar

 • Interview: Greater Copenhagen
 • Møde med udvalgsformandskaber/gruppeformænd
 • Workshop for Regionsrådet om trafikbestilling 2021
 • Regionsrådsmøde

5. februar

 • Afskedsreception for journalist Anders Langballe, TV2

6. februar

 • Danske Regioner: bestyrelsesmøde
 • Sundhedspolitisk Topmøde, deltagelse i ordførerdebatten
 • Pressevisning af Kid's City, BørneRiget

7. februar

 • Danske Regioner: Psykiatri- og Socialudvalgsmøde og studiebesøg, Aarhus
  • Besøg i Psykiatriens Hus i Aarhus
  • Besøg i Retspsykiatrisk Afdeling, AUH
  • Kort rundvisning i ambulatorie og modtagelse i almenpsykiatrien, AUH
Redaktør