​​​​

2023 uge 02: Den 9. januar - 15. januar

R​egionsrådsformandens kalender fra den 9. januar - 15. januar

​​​9. januar 

  • ​​​Indvielse af Friklinikken på Nordsjællands Hospital, Frederikssund
  • Møde mellem Lægeforeningen og Region Hovedstaden

​10. januar

  • ​​Møde i Politisk sundhedsklynge Byen
  • Indvielse af flex-praksis på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Bispebjerg
  • 10 års-jubilæum i Dagkirurgisk afdeling, Amager og Hvidovre Hospital, Hvidovre

​​12. januar

  • Danske Regioner: ​​​Heldagsseminar Arbejdsgruppen om digitalisering

​13. januar

  • ​Oplæg på Dansk Metals seniorkonference
  • Besøg Torup Lægepraksis
  • Sættemøde for drøftelserne om en akutplan, Sundhedsministeriet


Redaktør