Udvalg med ekstern deltagelse


 Vækstforum Hovedstaden

 Klimapolitisk Forum

 Praksisplanudvalget

 Kommunekontaktudvalget

 Sundhedskoordinationsudvalget

 Regionshandicaprådet