Dialogmøde med regionens politikere om at udvikle en ny hospitalsplan

Hvad skal Region Hovedstadens politikere først og fremmest lægge vægt på, når de laver en ny hospitalsplan?

Tidspunkt Ikon
Dato: 16-05-2018
Tid: 15:30 - 19:30
Sted
Herlev Hospital
Tilmelding

Fristen for tilmelding er passeret.

Region Hovedstaden skal udarbejde en ny hospitalsplan, som skal sætte rammerne for udviklingen af hospitalerne og psykiatrien i regionen. Hvad skal Region Hovedstadens politikere først og fremmest lægge vægt på, når de laver en ny hospitalsplan?

  • Kvalitet?
  • Effektivitet?
  • Nærhed?
  • Sammenhængende patientforløb?
Kom og fortæl politikerne, hvad du mener sammen med repræsentanter fra patientforeninger, praksissektoren, hospitaler, faglige organisationer og kommuner.

Gennem diskussioner om akutbehandling, kræftbehandling og nære sundhedstilbud tager vi hver især stilling til, hvad der er vigtigst: Kvalitet, effektivitet, nærhed eller sammenhængende patientforløb.

Tid og sted

16. maj kl. 15.30 – 19.30.
(Ankomst og kaffe fra kl. 15.30. Vi byder desuden på en let anretning)
Herlev Hospital
Store mødesal (ved hovedindgangen)
Herlev Ringvej 75 
2730 Herlev 

Hvad er en hospitalsplan?

En hospitalsplan sætter rammen for udviklingen af hospitalerne i regionen og skaber grundlaget for et fremtidssikret hospitalsvæsen.

Hvorfor en ny hospitalsplan?

Den nuværende Hospitalsplan 2020 skal afløses af en af ny hospitalsplan, der rækker længere frem. Der behandles flere og flere patienter for de samme ressourcer, og med et stigende forventningspres om kvalitet og gode patientforløb er det vigtigt fortsat at have en hospitalsstruktur, som inden for den økonomiske ramme kan leve op til de stigende krav. Redaktør