Pa­tien­tind­dra­gel­se og ra­tio­nel me­di­ci­n­an­ven­del­se

Giver det mening at inddrage patienter i valg og fravalg af medicinsk behandling, eller er det bare spild af tid? Hvordan arbejder afdelinger i Region Hovedstaden med patientinddragelse på området? Få svar på det og del egne erfaringer med andre, når Lægemiddelkomitéen inviterer til temadag d. 31. maj på Rigshospitalet, om systematisk patientinddragelse i valg af lægemiddelbehandling på regionens hospitaler.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 31-05-2022
Tid: 8:30 - 15:00
Sted

Rigshospitalet auditorium 1, opgang 44, Blegdamsvej 9, 2100København Ø.

Hvert eneste år udvikles nye lægemidler. De mange nye lægemidler medfører flere gode behandlingsmuligheder til vores patienter, men betyder imidlertid også, at patienter behandles med stadigt flere lægemidler (polyfarmaci) og i længere tid – også mod livets afslutning. Alle behandlinger har fordele og ulemper og den information og vejledning, som vi giver vores patienter, har betydning for patienternes valg. Heldigvis inddrages patienter allerede i valg af behandling på regionens hospitaler, men graden heraf og metoden for inddragelse varierer på tværs af hospitaler, specialer og afdelinger. Alene inden for egen region kan vi lære meget af hinanden.

Den Regionale Lægemiddelkomité har på den baggrund inviteret en række nøglepersoner på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler til at belyse nogle af de måder, hvorpå der arbejdes med patientinddragelse i regionen. I løbet af temadagen skal vi sammen blive klogere på, de gode erfaringer flere afdelinger har med patientinddragelse i valget af lægemiddelbehandling.

Dagen indledes med, at deltagerne får en fælles en introduktion til begrebet patientinddragelse, og hvorfor patientinddragelse er så vigtig for såvel patienten som den behandlende læge og sundhedsvæsenet. Efterfølgende ser vi på, hvilken evidens, der er for effekt af patientinddragelse i valg af lægemiddelbehandlingen, ligesom repræsentanter fra afdelinger på regionens hospitaler vil dele erfaringer og metoder indenfor patientinddragelse. Dagen afrundes med en paneldebat og spørgsmål fra salen til dagens oplægsholdere. 

​Se​ programmet for temadagen

Redaktør