Træffetid 7. september 2017 - drøftelse med regionsrådsformanden

Hver måned tager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) imod borgere, organisation eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 07-09-2017
Tid: 10:30 - 11:30
Sted

Nordsjællands Hospital,
Dyrehavevej 29,

3400 Hillerød

Tilmelding

​Tilmeld dig senest fredag
den 1. september 2017, kl. 12.00
Se hvordan du tilmelder dig træffetid

Redaktør