Træffetid november 2018 drøftelse med regionsrådsformanden

​Hver måned tager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) imod borgere, organisation eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 01-11-2018
Tid: 9:00 - 10:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Glostrup Hospital, Valdermar Hansens Vej 1-23,​ 2600 Glostrup

Tilmelding
Senest fredag den 26. oktober 2018, kl. 12.00​ hos Sekretariatet på tlf. 38 66 50 10 eller​ pr. mail og angive det emne, du ønsker at drøfte.​
Hver måned tager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) imod borgere, organisation eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.​

 

Du kan læse mere her:

https://www.regionh.dk/politik/regionsraadsformanden/Sider/Traeffetid.aspx

Redaktør