Regionsrådsformandens træffetid februar 2018

​Hver måned tager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) imod borgere, organisation eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 01-02-2018
Tid: 11:00 - 12:30
Sted
Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV


Tilmelding

​Sekretariatet på tlf. 38 66 50 10 eller formand@regionh.dk

​Af hensyn til planlægningen skal du senest fredag den 26. januar 2018, kl. 12.00​ tilmelde dig træffetiden hos Sekretariatet på tlf. 38 66 50 10 eller​ pr. mail formand@regionh.dk og angive det emne, du ønsker at drøfte.​

Redaktør