Ældre kan nu vælge at få en fast læge på deres plejehjem

​De ældre kan fremover se frem til at møde den samme læge på plejehjemmet. Det sikrer en ny aftale mellem kommunerne i hovedstadsregionen, PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Det er trygt for de ældre at møde den samme læge, og samtidig er det nemmere for lægen at give en god sundhedsfaglig service, når man kender patienten fra tidligere.

"Jeg er meget glad for, at vi har indgået aftale om fast tilknyttede læger på plejecentrene. Aftalen vil give lægerne bedre rammer for at hjælpe borgerne på plejecentrene, og vil også sikre et godt samarbejde mellem lægen og plejecenterpersonalet," siger Flemming Skovsgaard, formand for PLO-Hovedstaden og medlem af Praksisplanudvalget.

Aftalen vil medføre en betydelig forenkling af samarbejdet mellem almen praksis og plejecentrene.

"Vores plejehjem kan i dag risikere at have helt op til 40 forskellige læger tilknyttet. Det antal bliver reduceret betydeligt med aftalen, og det skaber en øget tryghed for borgerne. Det tættere samarbejde mellem læger og plejehjem vil samtidig give os en bedre mulighed for at forebygge indlæggelser og skabe et mere sammenhængende forløb for borgerne," siger Ninna Thomsen (SF), Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune og medlem af Praksisplanudvalget.

Aftalen er en udmøntning af et initiativ fra PLO, Staten, Danske Regioner og KL om at tilknytte faste læger til plejecentre. Den regionale udmøntning af aftalen i hovedstadsregionen er underskrevet af PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og kommunerne i regionen den 30. september 2016.

"Det er en rigtig god aftale, som understreger, at vi kan samarbejde regionalt med fokus på borgernes behov. Jeg håber, at aftalen vil være med til at bane vej for andre regionale aftaler mellem kommuner, region og læger til fordel for borgerne i hovedstaden," siger Per Seerup (S), formand for Praksisplanudvalget i Hovedstaden.  

Ordningen om faste læger tilknyttet plejecentre består af to elementer:

1) Beboerne på det enkelte plejecenter får tilbud om at vælge en læge, der er fast tilknyttet til plejecenteret.

2) Den fast tilknyttede læge indgår aftale med kommunen om at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til plejecenterpersonalet.

For yderligere kontakt

  • PLO-H: Formand for PLO-Hovedstaden Flemming Skovsgaard, mail: f.skovsgaard@dadlnet.dk og mobil: + 45 26 70 28 18
  • Ninna Thomsen (SF), Sundheds- og omsorgsborgmester i København og medlem af Praksisplanudvalget via pressechef Thomas Brahm: tlf.: 29 42 25 49
  • Per Seerup (S), regionsrådsmedlem og formand for Praksisplanudvalget i Hovedstaden via regionens pressevagt: tlf.: 70 20 95 88
Redaktør