Patientens oplysninger om eget helbred skal bruges aktivt på hospitalet

Region Hovedstadens Udvalg for Værdibaseret Styring besluttede på et møde onsdag at udmønte 12 mio. kr. til at styrke arbejdet med at skabe værdi for patienterne. 

Vent...

Hospitalerne har siden regionernes oprettelse fået penge alt efter, hvor meget de producerede. Dette fokus på kvantitet har fungeret godt i mange år og har bidraget til at nedbringe ventelisterne. Men nu er der behov for, at vi løfter blikket og kigger på, om vi kan styre efter det, der giver værdi for patienten – i stedet for at fokusere på ren produktivitet.

Region Hovedstadens Udvalg for Værdibaseret Styring har udmøntet 12 mio. kr. til arbejdet med at styre efter det, der giver værdi for patienten. Pengene skal blandt andet bruges til afprøve, hvordan patienternes egne oplysninger om deres helbred og den effekt, de oplever af behandlingen, kan indgå i det daglige arbejde på regionens hospitaler. Det kræver nemlig nye arbejdsgange og teknisk understøttelse at indsamle og anvende disse oplysninger på en måde, så de aktivt kan indgå i tilrettelæggelsen af behandlingen – og så den enkelte patient oplever, at behandlingen er skræddersyet til netop hans eller hendes behov.

Nogle af midlerne kan også anvendes til at forske i, hvilken effekt brugen af de patientrapporterede oplysninger har:

"Mange steder i landet arbejdes der med at udbrede brugen af de patientrapporterede oplysninger, men vi ved ikke nok om effekten af disse tiltag. Giver de rent faktisk en bedre behandling, oplever patienten at blive inddraget bedre og at behandlingen har en bedre effekt? Har brugen af disse oplysninger nogen betydning for det samlede ressourceforbrug og den måde, behandlingen er organiseret på? Det ved vi ikke nok om i dag. Jeg er derfor glad for, at et enigt udvalg nu vil afsætte midler til en solid forskningsmæssig indsats, der kan gøre os alle sammen klogere på dette område," siger formand for Udvalg for Værdibaseret Styring Karin Friis Bach (R)

Bedre sammenhæng på tværs af sektorer

Udvalget ønsker desuden at anvende nogle af midlerne til blandt andet at styrke og udbrede forsøg med at skabe øget værdi for den enkelte patient på tværs af hospital, kommune og praktiserede læge.

"Mange patientforløb går på tværs af sektorer. Det er derfor vigtigt at vi har fokus på, hvordan vi kan skabe mest mulig værdi for patienten i det samlede patientforløb, og hvordan vi kan forbedre sammenhængen mellem det, der foregår hos egen læge, på hospitalet og i kommunen – til gavn for patienten. Jeg håber derfor, at vi med disse midler kan sætte et eller flere projekter i gang, der kan afprøve, hvordan vi bedst muligt kan sikre en sammenhængende, værdiskabende og effektiv behandling med et optimalt samspil mellem kompetencerne i de tre sektorer," siger næstformand for Udvalget for Værdibaseret Styring Özkan Kocak (S).

Fakta

  • Region Hovedstadens Udvalg for Værdibaseret Styring er et særligt politisk udvalg nedsat i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2019. Udvalget skal i denne periode arbejde med at finde nye veje til at sikre god kvalitet i behandlingen, så den giver størst mulig værdi for patienterne. Konkret skal udvalget blandet andet udvikle en ny styringsmodel med fokus på at understøtte hospitalernes arbejde med at skabe mere værdi for patienterne, inden for de økonomiske rammer der er til rådighed.

Yderligere information:

  • Formand for Udvalget for Værdibaseret Styring Karin Friis Bach (R), tlf. 21 70 50 49
  • Næstformand for Udvalget for værdibaseret styring Özkan Kocak (S), tlf. 26 36 64 88

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor