198 patienter tilbydes yderligere undersøgelse for at udelukke risiko for oversete forandringer i tarmen

​Bornholms Hospital har i januar 2017 indberettet en sag til Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende manglende kirurgisk kvalitet fra en af hospitalets læger, som blev afskediget i efteråret 2016.

​For at udelukke risikoen for oversete kræfttilfælde er over 500 patientforløb, som lægen har været involveret i under sin ansættelsestid på Bornholm, blevet gennemgået. Den 20. marts 2017 er den endelige patientgruppe, som kan være berørt, opgjort til 198 patienter. Disse 198 patienter bliver nu kontaktet og tilbudt yderligere undersøgelse i form af en afføringsprøve for blod (hjemmetest), selvom sandsynligheden for overset kræft er meget lille. Bornholms Hospital vurderer, at cirka 10 pct. af de 198 personer skal indkaldes til yderligere undersøgelse, hvis afføringsprøven er positiv.

De berørte patienter modtager brev med hjemmetest i starten af uge 14.

Redaktør