285 mio. kr. til højteknologiske operationsstuer på BørneRiget

​Regionsrådet i Region Hovedstaden tilførte i går 285 mio. kr. til at styrke operationsområdet på BørneRiget. Pengene skal blandt andet bruges til at bygge en operationsgang med højteknologiske operationsstuer, så børn, unge og fødende fra Rigshospitalet kan blive på BørneRiget under hele indlæggelsen.
​Region Hovedstaden bygger i samarbejde med Ole Kirk's Fond BørneRiget – et hospital i international topklasse for børn, unge, gravide og deres familier på Rigshospitalet. Operationsgangen på BørneRiget er et helt konkret eksempel på regionsrådets politiske vision om at være børnenes regionen og om at skabe et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og situation med sammenhængende forløb for patienterne, fortæller Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
 
"Vi skal have et menneskeligt sundhedsvæsen og BørneRiget er et stort skridt på vejen. Her får børn lov til at være børn, mens de er indlagt. Der er plads til at have en nogenlunde normal hverdag sammen med familien. Derfor er det også virkeligt vigtigt, at børnene kan blive i de trygge rammer under hele indlæggelsen og ikke skal transporteres rundt til andre afdelinger på Rigshospitalet. Forløbet skal hænge sammen med barnets og familiens hverdag under indlæggelsen, og operationsgangen understøtter den ambition, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).   

Målet er international topklasse – til gavn for børnene

BørneRiget bygges ud fra patienternes, familiens og personalets behov. Her skal behandling, uddannelse og forskning på den ene side og national og international inspiration og sparring på den anden side sikre, at BørneRiget bliver børnehospitaler i international topklasse.

"Jeg er super glad for, at vi med en styrkelse af operationsområdet nu kommer et skridt nærmere et børnehospital i højeste internationale klasse - ikke bare for børn og deres familier i hovedstaden, men for børn og deres familier i hele landet, Færøerne og Grønland. Med operationsstuerne i selve BørneRiget lever vi op til vores vision om, at på BørneRiget skal specialisterne komme til patienterne dér, hvor de er - og ikke omvendt, som et oftest er tilfældet i dag," siger Leila Lindén (S), der er formand for den politiske følgegruppe.

BørneRiget bygges og indrettes netop med familien som helhed for øje og ud fra familiernes ønsker og behov. Der er fokus på at sikre, at både kultur og faciliteter understøtter familierne som enhed, og at de også selv om de er indlagte oplever, at det er muligt at få en nogenlunde normal hverdag til at fungere med leg, adspredelse, underholdning og aktiviteter for hele familien.

Fakta

  • BørneRiget bygges i to faser: Fase 1 består af opførelse af ca. 60.000 m2 nybyggeri
  • Fase 2 består i etableringen af en operationsgang med operationsstuer, som skal sikre, at børn, unge og fødende fra Rigshospitalet kan blive i BørneRigets rammer under hele behandlingen.
  • Midlerne til fase 2 tilføres nu, så de to faser kan realiseres samtidig. Udover operationsgangen skal penge bruges på at styrke projektøkonomien og de teknologiske muligheder.
  • I alt vil BørneRiget hermed rumme 151 senge til børn og unge, 33 senge til voksne, 14 fødestuer og 14 operationsstuer. Derudover er der pladser til opvågning, daghospital, blodprøvetagning og ambulatorier.
  • Efter planen står BørneRiget færdigt i sommeren 2024, og patienter og personale forventes at flytte ind i sommeren 2025.
  • BørneRiget bliver hele Danmarks højt specialiserede hospital for børn, unge, gravide og deres familier. Her samles alle specialister om patienten i stedet for omvendt. Patienterne vil her kunne opleve et samlet forløb, og skal ikke – som i dag – rundt på mange forskellige afdelinger i løbet af et indlæggelsesforløb.
  • BørneRiget bygges ud fra patienternes, familiens og personalets behov. Her skal behandling, uddannelse og forskning på den ene side og national og international inspiration og sparring på den anden side sikre, at BørneRiget bliver blandt den absolutte verdensklasse af børnehospitaler. 

Yderligere info

Redaktør