Afgørende forum for klimaudfordringer i hovedstadsregionen fortsætter


Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden har besluttet at fortsætte det fælles Klimapolitisk Forum i en ny valgperiode

Der er brug for, at alle er enige om, hvordan vi løser udfordringerne omkring vores klima på bedst og grønnest mulig måde – både lokalt og regionalt.

Derfor er Region Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen enige om, at det fælles diskussionsforum, Klimapolitisk Forum, skal fortsætte sit virke.

Dialog om den fælles klimastrategi

Målet er at fremme dialog og samarbejde på tværs af kommuner og sektorer om den fælles klimastrategis mål og fremdrift, så store spørgsmål om f.eks. vand, varme og transport bliver diskuteret og løst for borgerne.

- Der ligger et massivt og vigtigt arbejde foran os, hvis klimastrategiens mål skal nås. Det kræver nytænkning, partnerskaber og store investeringer i de kommende år. Der er mange spørgsmål, som vi bliver nødt til at klare i fællesskab. Hvordan får vi fx mest ud af den lokale vindkraft og biomasse, skal vi satse på individuel eller kollektiv varmeforsyning, skal vi have kraftvarme i fremtiden, hvor stort er behovet for at kunne lagre den overskydende strøm fra vindkraften, og mange andre ting. Kodeordet er samarbejde på tværs af kommuner og forsyningsselskaber og involvering af både beslutningstagere og borgere, og her spiller Klimapolitisk Forum en afgørende rolle, siger Özkan Kocak (S), formand for Klimapolitisk Forum og medlem af Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden.

To strategiske satsninger

Hovedstadens 29 kommuner og Region Hovedstaden vedtog i 2012 en fælles klimastrategi for hele hovedstadsområdet.

Strategien hviler på to strategiske satsninger: Hovedstadsregionen skal være en førende elbilregion og den skal sikre regionens borgere og erhvervsliv en grøn og stabil energiforsyning. I 2014 har man samtidigt valgt at satse på energirenovering af private boliger.

Succes afhængig af opbakning og engagement

For borgmester og formand for Klimapolitisk Forum, Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune afhænger klimastrategiens succes af parternes opbakning og engagement.

- Hvis vi skal opnå succes med en strategisk energiplanlægning, der er mere ambitiøs på klimaområdet, så kræver det samarbejde på tværs af region, kommuner og forsyningsselskaber. I det klimapolitiske forum kan vi koordinere indsatsen og arbejde for en grøn sammenhæng i hovedstadsregionens forskellige energisystemer, så vedvarende energi får en mere fremtrædende rolle. Men også de mere jordnære satsningsområder - elbiler og energirenovering af private boliger - er på dagsordenen. Ude i kommunerne gør vi os hver dag konkrete erfaringer med brug af elbiler i den daglige drift, og vi understøtter fx energirenoveringer i private boliger med tiltag og kampagner, der inspirerer og hjælper boligejere til at tænke i grønne løsninger. Både elbiler og energirenoveringer gavner klimaet – og giver samtidig økonomiske fordele. Disse fordele og erfaringer kan andre i regionen få glæde af via det klimapolitiske forum, siger Thomas Lykke Pedersen.

Fakta:

  • KKR Hovedstaden og regionsrådet i Region Hovedstaden vælger i alt ti kommunale og regionale repræsentanter til Klimapolitisk Forum, som mødes to til fire gange årligt. Formandskabet deles mellem borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune og Özkan Kocak, formand for Miljø og transportudvalget i Region Hovedstaden
  • Region Hovedstaden har frem til 2016 afsat 16,5 millioner kr. til en elbil-indsats, der skal fremme brugen af elbiler og gøre regionen førende på området. Indsatsen har hovedsagligt været fokuseret i kommuner og region, hvor en del biler umiddelbart kan udskiftes med både miljømæssige og økonomiske fordele
  • Et regionalt elbilsekretariat (Copenhagen Electric) vejleder fx kommuner og region med udbud og indkøb af biler og ladestandere
  • Fra november 2012 til april 2014 er der sket en stigning på i alt 425 elbiler i hovedstadsregionen til i alt 1.234 elbiler, og antallet af offentligt tilgængelige ladestationer er steget med 84 til i alt 193 ladestationer
Yderligere informationer:
  • Özkan Kocak (S) formand for Klimapolitisk Forum og medlem af Miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, mob.: 26 36 64 88
  • Formand for Klimapolitisk Forum og borgmester i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen, mob.: 25 29 19 42
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
  • Ida Madsen, projektleder i Region Hovedstaden for ”Energi på Tværs”, tlf. 38 66 55 33
  • Kåre Albrechtsen, projektleder for Elbilsekretariatet og Copenhagen Electric i Region Hovedstaden, mobil 24 63 88 68
Redaktør