Aftale om letbane langs Ring 3 på plads


Transportministeren, formanden for Region Hovedstaden og 11 borgmestre har nu skrevet under på en fælles aftale om at anlægge en letbane på Ring 3.

​​

Her kan du læse hele principaftalen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Fra Lyngby til Ishøj

Med aftalen får hovedstadsregionen 27 kilometer letbane fra DTU i Lyngby i nord til Ishøj i syd. Aftalen kommer efter, at partierne i forligskredsen onsdag 19. juni indgik en politisk aftale om letbane, busser og cykler.

Linjeføring: Letbane, S-tog og Metro

Den ny letbane vil få flere passagerer end Kystbanen. Kystbanen har i dag godt 10 millioner passagerer om året, mens letbanen forventes at få 13-14 millioner årlige passagerer.

Et nyt trafiknet i Hovedstaden

”Med letbanen får vi et nyt regionalt transportmiddel, der går på tværs af S-togslinjerne i Fingerplanen. Det skaber nye trafikknudepunkter og er en af løsningerne på de trængselsproblemer, som tusindvis af borgere i hovedstadsregionen oplever hver eneste dag”, siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

En udredning om letbane på Ring 3 viser, at der er et stort potentiale for byudvikling. Letbanen kan skabe grobund for op til 20.000 nye arbejdspladser og op til 40.000 nye indbyggere frem til 2032.

Et lokomotiv for byudvikling og vækst

”Jeg er glad og stolt over samarbejdet på tværs af kommunegrænserne. Letbanen vil være en kæmpe gevinst for hovedstadsregionens kollektive trafiknet og vil samtidig være lokomotiv for byudvikling, vækst og arbejdspladser”, siger formand for styregruppen i projektet, borgmester i Gladsaxe Kommune Karin Søjberg Holst.

”Letbanen vil styrke regionens konkurrenceevne, da den vil tiltrække virksomheder og nye indbyggere. De nuværende store arbejdspladser, som fx vores hospitaler i Herlev og Glostrup, vil også få stor gavn af den nye letbane, da både medarbejdere, patienter og pårørende meget nemmere kan komme til og fra hospitalerne”, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen.

Næste skridt

Principaftalen blev underskrevet af de 13 ejere torsdag den 20. juni på et møde i Transportministeriet. Næste skridt bliver, at Folketinget skal behandle et lovforslag i efteråret 2013. I 2014 indledes arbejdet med borgerhøring og VVM-redegørelse. I 2015 udbydes kontrakterne om anlæg og drift af letbanen. Det første spadestik kan tages i slutningen af 2016, mens letbanen forventes at åbne omkring 2020.

Fakta om letbane på Ring 3

 • ​De 13 parter i projektet er: Staten ved Transportministeren, Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Albertslund Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune og Høje-Taastrup Kommune.
 • Projektet med at etablere en letbane blev indledt i juni 2011, og er et stærkt samarbejde på tværs af 11 kommuner, Region Hovedstaden og staten. En styregruppe og en embedsmandsgruppe har haft ansvaret for at udarbejde et beslutningsgrundlag, som nu er vedtaget med underskrivelsen af principaftalen af 20. juni 2013.
 • Der dannes et anlægs- og driftsselskab ejet af de 11 kommuner, Region Hovedstaden og Staten, ’Letbane på Ring 3 I/S’. Staten udtræder af samarbejdet ved overgangen til passagerdrift. Anlæg og drift af letbanen skal udbydes i konkurrence efter reglerne i EU’s udbudsdirektiver.
 • Letbanen på Ring 3 vil blive ca. 27 km lang og få 27 stationer. Afstanden mellem stationerne er i gennemsnit 1 km.
 • Letbanen forventes at få 43.000 daglige passagerer. Det svarer til 13-14. mio. passagerer om året. Til sammenligning havde Kystbanen godt 10 mio. passagerer i 2011.
 • Anlægget af letbanen vurderes at koste ca. 4 mia. kr. i 2013 prisniveau. Derudover er der driftsrelaterede anlægsudgifter til tog, vedligeholdelsescenter mm. på ca. 1,3 mia. kr. i 2013 prisniveau.
 • Det forventes, at 7.000 daglige personture flyttes ind i den kollektive trafik. Cirka 4.000 kommer fra bilerne, cirka 2.000 kommer fra cyklerne og cirka 1.000 er fodgængere.
 • Letbanen skal køre med afgange hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut i aftentimerne samt om søndagen. Letbanetogene vil have en gennemsnitshastighed på ca. 30 km/t inklusiv stop ved stationer og lyskryds.
 • Det vil tage ca. 55 minutter at rejse de 27 km. fra stationen ved Lundtofte i nord til Ishøj Station i syd.
 • Anlægsomkostningerne fordeles mellem stat (40 pct.), kommuner (34 pct.) og Region Hovedstaden (26 pct.).
 • De 11 kommuner har aftalt en fordelingsnøgle til betaling af anlægsomkostningerne.
 • Med letbanen forventes det, at der genereres op til 20.000 arbejdspladser i byområderne nær de nye stationer frem til 2032. Ved fuld udnyttelse af det samlede byudviklingspotentiale kan der på langt sigt skabes op mod 90.000 til 100.000 arbejdspladser i de 11 Ringbykommuner.
 • Det forventes, at der skabes ca. 7.000 direkte og afledte årsværk i anlægsperioden. Drift af letbanen vil skabe ca. 250 nye, permanente jobs.
 • Letbanen kan skabe grobund for en samlet byudvikling i Ringbyen med en befolkningstilvækst på mellem 20.000 og 40.000 nye indbyggere.
 • Det vil tage 7-8 år at planlægge og bygge letbanen, der tidligst kan åbne i 2020.
Redaktør