Aftale underskrevet om fertilitetsbehandling på tværs af Øresund

Nu kan patienter til fertilitetsbehandling som de første blive behandlet på tværs af Sundet. Som en del af ReproUnion-projektet har Region Hovedstaden og Region Skåne netop underskrevet en ny aftale om patientmobilitet for danske og svenske patienter, der er ramt af ufrivillig barnløshed. Aftalen træder øjeblikkeligt i kraft og betyder, at danskere og svenskere har adgang til udvalgte typer af fertilitetsbehandling på tværs af landegrænsen. Fertilitetsbehandling er det første område med patientmobilitet.​

Region Hovedstaden og Region Skåne har netop underskrevet en aftale, der betyder, at danskere og svenskere, der er ramt af ufrivillig barnløshed, nu kan tilbydes den bedst mulige behandling på tværs af Sundet. Danmark og Sverige er blandt verdens førende inden for fertilitetsbehandling og hospitalerne i de to regioner har flere højt specialiserede afsnit. Den nye aftale betyder, at borgere fra Region Skåne, der modtager offentlig behandling for nedsat frugtbarhed, nu kan modtage behandling på eksempelvis Rigshospitalet. Og omvendt, kan borgere fra Region Hovedstaden fremover modtage behandling i Skåne, hvis der eksempelvis er ventetid eller specialiseret behandling, som kun findes i Sverige.

”ReproUnion-projektet har nået en vigtig milepæl med aftalen om patientmobilitet på tværs af Danmark og Sverige. Fra et sundhedsfagligt synspunkt, giver det rigtig god mening, at Øresund og landegrænsen ikke står i vejen for, at vi behandler effektivt og med de bedste kompetencer. Det betyder, at vi kan tilbyde behandling af hinandens patienter inden for de særligt højt specialiserede fertilitetsbehandlingsområder, ” udtaler Jens Sønksen, professor ved Urologisk afdeling på Herlev Hospital.

Patientmobilitetsaftalen i praksis

Et godt eksempel på fordelene ved aftalen er, at Danmark markerer sig ved at være verdens førende i den komplicerede proces med nedfrysning, opbevaring og genindsættelse af æggestokke, der har været frosset ned. For 15 år siden begyndte læger at tilbyde kvinder at udtage den ene af deres æggestokke inden behandling for en alvorlig sygdom, eksempelvis kræft, da der er stor risiko for, at kemobehandling slår kvindens æg ihjel. Lægerne nedfryser æggestokken til minus 200 grader i flydende kvælstof.  Med patientmobilitetsaftalen betyder det i praksis, at de æggestokke, som opereres ud af svenske kvinder med henblik på nedfrysning med fordel kan transporteres til Rigshospitalet i København og nedfryses og på sigt genindsættes her.

Omvendt har Skånes Universitetssygehus i Malmø eksempelvis stor ekspertise inden for sperm- og vævsanalyser, som man ikke har i Danmark. Det betyder, at danske læger med fordel kan sende prøver til Skåne for at få dem analyseret med henblik på bedst mulig behandling af patienten. 

Langsigtede perspektiver

Patientmobilitetsaftalen gavner først og fremmest patienterne, som i højere grad får mulighed for at få det barn, de brændende ønsker sig. Men aftalen gavner også samfundsøkonomien og potentialet rækker langt ud over fertilitetsområdet.

”Disse komplementære kompetencer på tværs af Øresund betyder, at vi kan tilbyde patienterne den bedst mulige behandling samtidig med, at vi sparer betydelige samfundsmæssige ressourcer, da man med aftalen har mulighed for bedre og hurtigere behandling i det offentlige sundhedssystem, fordi ekspertise og udstyr kan udnyttes smidigt,” udtaler Jens Sønksen.     

”Med behandling på tværs af grænsen får vi et endnu tættere forskningssamarbejde med en lang række fordele. Der bliver eksempelvis adgang til mere viden, forskellige tilgange, bedre behandling, flere patienter og større specialisering inden for fertilitetsområdet. Og på sigt kan det forhåbentlig inspirere til et lignende samarbejde inden for andre medicinske områder.”

Netop de mange fordele betyder dels, at der er stor interesse fra ledende, internationale forskningsmiljøer og -organisationer, herunder særligt britiske og amerikanske, som ønsker at udbrede ReproUnion-projektet udover Øresundsregionens grænser. Dels oplever regionen en stigning i antallet af forskere, der søger dertil.

Fem hospitaler er med i aftalen

Skånes Universitetssygehus i Malmø og hospitalerne Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre og Bispebjerg er alle omfattet af mobilitetsaftalen. De 5 hospitaler har haft en fælles ambition om, at alle behandlingssteder ikke nødvendigvis skal kunne det samme, men ved at samarbejde på tværs og komplementere hinandens kompetencer kan man tilsammen levere behandlingstilbud på højeste internationale niveau.

Vækstpotentiale for Greater Copenhagen

I Region Hovedstaden og i Region Skåne er man også begejstrede for patientmobilitetsaftalen.

”Aftalen er i sig selv et vigtigt skridt fremad for de ufrivilligt barnløse. Ved at trække på den store ekspertise, som findes både øst og vest for Øresund, kan mange få en endnu bedre behandling og dermed få de børn, som de brændende ønsker sig. Ud over fordelene for den enkelte, er aftalen også et super eksempel på, hvordan vi kan udnytte de styrker, vi har på tværs af landegrænserne, så de kommer mange flere til gavn. Det understreger potentialet i Greater Copenhagen-samarbejdet.” siger Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

”Fertilitetsbehandling er det første medicinske område, hvor der indføres patientmobilitet på tværs af landegrænser. ReproUnion-projektet er et godt eksempel på, at samarbejdet i Greater Copenhagen knytter regionerne tættere sammen. Sammen har vi mulighed for at komplementere hinanden, hvilket styrker væksten og konkurrenceevnen,” udtaler Anna-Lena Hogerud, formand i hälso- och sjukvårdsnämndens i Region Skåne.

Fakta om ReproUnion

ReproUnion er et netværk bestående af 13 kliniske forskningsenheder i Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland samt Lund og Københavns Universitet. Partnerskabet omfatter også Ferring Pharmaceuticals samt Medicon Valley Alliance, som fungerer som management unit for ReproUnion. ReproUnion er således et offentligt-privat samarbejde. Patientmobilitetsaftalen er indtil videre kun gældende for Region Hovedstaden og Region Skåne.

Forud for ReproUnion er gået ReproSund fra 2010 og ReproHigh, hvor læger og forskere har bevist, at resultater af international betydning kan skabes på tvær​​​s af Øresund.

EU bidrager til ReproUnion-projektet med 57,5 mio. danske kroner, hvilket gør det til den næststørste EU-satsning i Greater Copenhagen. EU’s støtte til ReproUnion kanaliseres gennem programmet Interreg Ö​resund-Kattegat-Skagerrak, som støtter projekter mellem danskere, svenskere og nordmænd, som vil løse fælles udfordringer i samfundet ved at arbejde sammen over landegrænser. ​

Læs mere på ReproUnion

For yderligere information kontakt:

·         Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, via pressevagten Region Hovedstaden, tlf.: 70209588

·         Petter Hartman, CEO Medicon Valley Alliance, e-mail: ph@mva.org, tlf.: 2371 5577 

·         Jens Sønksen, professor ved Urologisk afdeling på Herlev Hospital, e-mail: jens@sonksen.dk, tlf.: 3868 6350

Redaktør